TYVI-tjänsten

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Lämna uppgifter till myndigheterna på elektronisk väg

TYVI-tjänsten främjar informationsflödet mellan företag och myndigheter. Systemet tillhandahåller ett enhetligt sätt att på elektronisk väg förmedla uppgifter till myndigheter och aktörer som sköter myndighetsuppgifter. Målet med systemet är att underlätta lämnandet av uppgifter och minska den arbetsmängd och de kostnader det innebär.

TYVI Pro inom miljöförvaltningen

Inom miljöförvaltningen används TYVI Pro -tjänsten för närvarande vid uppföljning av detaljplanläggningen.

I TYVI Pro -tjänsten registrerar kunden uppgifterna med en webblankett. När uppgifterna har sparats förs de direkt in i datasystemen. I TYVI Pro -tjänsten kan uppgifterna också överföras som filer.

Publicerad 25-02-2019 kl. 12.26, uppdaterad 31-07-2020 kl. 13.24
Utgivare: