Respons

Med den här blanketten kan du ge respons om webbplatsen ymparisto.fi. Responsen går till miljöförvaltningens webbredaktion eller till kundservicen för miljöfrågor.

Om ärendet gäller din egen bostadsort eller i övrigt är av regional karaktär, kan du sända responsen till kommunen, närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) eller regionförvaltningsverket (RFV). Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid ELY-centralerna.

Om ditt ärende kräver officiell behandling ska du skicka ditt meddelande direkt till registratorskontoret vid det ämbetsverk som har hand om ärendet. Kontaktuppgifterna till registratorskontoren hittas på respektive ämbetsverks webbtjänst under sidan med kontaktuppgifter.

Kom ihåg att uppge dina egna kontaktuppgifter, om du vill ha svar på dina kommentarer. Dina kontaktuppgifter används inte för marknadsföring och överlåts inte till andra parter.   
   
   
   
Jag vill ha svar*
   


Publicerad 10-07-2013 kl. 14.35, uppdaterad 16-02-2023 kl. 18.05