Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning

Avdelningen Ärendehantering och tillstånd innehåller information för medborgare och företag om behövliga tillstånd, meddelanden och registreringar. Under den här avdelningen finns det också information om miljökonsekvensbedömning, MKB-projekt och MKB-beslut. På sidan har det sammanställts listor över blanketter inom miljöförvaltningen samt information om finansiering och understöd. Miljöförvaltningen används TYVI Pro -tjänsten för närvarande vid uppföljning av detaljplanläggningen.

Vindkraft, Brahestad.
© Kuva: Mikko Korhonen, Miljöförvaltningens bildbank
Publicerad 31-07-2020 kl. 13.23, uppdaterad 28-05-2021 kl. 10.23