1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus, Sotkamo
Julkaistu: 2.4.2020

Hankkeen kuvaus Terrafame Oy on akkukemikaalien tuottaja, jonka metallien tuotantoprosessi perustuu bioliuotukseen. Yhtiön päätuotteet ovat nikkeli- ja kobolttisulfaatit, joiden lisäksi yhtiö tu...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus, Sotkamo
Terrafame Oy:n kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen, Sotkamo
Julkaistu: 27.3.2019

Hankkeen kuvaus Merkittävä osa vuosina 2012–2013 tapahtuneiden kipsisakka-allasvuotojen vuotovesistä padottiin Terrafamen (silloisen Talvivaaran) kaivosalueelle maapohjaisiin altaisiin. Vuodoiss...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen, Sotkamo
Helmi-ohjelman toimeenpano – Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 16.4.2021

Ajankohtaista Pohjois-Savossa inventoidaan uhanalaisia lettosoita (Tiedote 9.9.2021) Paahdeympäristökin tarvitsee hoitoa ja suojelua (Uutinen, 25.8.2021) Pohjoissavolaiset ilmoi......

Luonto > Helmi-ohjelma > Helmi-ohjelman toimeenpano – Pohjois-Savo
Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 29.8.2014

Ehdotukset vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat olleet kuultavina ja kuuleminen päättyi 14.5.2021. Kiitämme tulleesta palautteesta. Palautteen pohjalta laaditaan vesi...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pohjois-Savo
Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: Fingrid Oyj:n 400+110 kilovoltin voimajohtohanke
Julkaistu: 30.9.2020

Arviointiselostusvaihe Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta  (pdf, 2 Mt) Liite 1 perusteltuun päätelmään: Kooste annetuista lausunnoista ja mielipiteistä  ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: Fingrid Oyj:n 400+110 kilovoltin voimajohtohanke
Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita, Sotkamo
Sisältösivu | Julkaistu: 25.10.2019

Terrafame Oy, ympäristötarkkailuohjelmat ja -raportit Terrafame Oy, ympäristötarkkailuraportit 2015-2020 (terrafame.fi)   Terrafame Oy, ympäristötarkkailuohjelmat 2019 (......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita, Sotkamo
Fortum Waste Solutions Oy:n Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentaminen, Kuopio ja Siilinjärvi
Julkaistu: 18.6.2019

Arviointiselostus Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä  (pdf-tiedosto, 2 Mt) Ympäristövaikutusten arviointiselostus  (pdf-tiedosto, 13 Mt) Liite 1. Yhteysviranomai...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Fortum Waste Solutions Oy:n Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentaminen, Kuopio ja Siilinjärvi
Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto, Sotkamo
Julkaistu: 10.4.2018

Hankkeen kuvaus Terrafame Oy suunnittelee aloittavansa akuissa hyödynnettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien valmistamisen Terrafamen kaivoksen tehdasalueella. Suunnitteilla oleva tehdas jatko...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto, Sotkamo
Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 1.2.2018

    Muikku-verkko tukee varhaiskasvattajia, opettajia, ohjaajia, ympäristökasvattajia ja asiantuntijoita arjen ympäristökasvatustyössä. Verkostossa mukana tällä hetkellä noin 260 ...

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät > Pohjois-Savo
Yara Suomi Oy:n kipsin läjitysalueen laajennus, Siilinjärvi
Julkaistu: 9.1.2018

Hankkeen kuvaus Yaran Siilinjärven toimipaikassa kipsiä syntyy nykyisellään keskimäärin noin 1,5 milj. tonnia vuodessa. Vuosittain syntyvästä kipsistä suurin osa on vuodesta 1969 lähtien läjitet...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Yara Suomi Oy:n kipsin läjitysalueen laajennus, Siilinjärvi
Happamoittavat yhdisteet
Sisältösivu | Julkaistu: 24.8.2017

Typen oksidit   aiheuttavat sekä happamoitumista että rehevöitymistä ja ne myötävaikuttavat alailmakehän otsonin muodostumiseen. Yläilmakehässä hyödyllinen otsoni on alailmakehässä ilmansaaste,......

Alueellista ympäristötietoa > Happamoittavat yhdisteet
Hiukkaset
Sisältösivu | Julkaistu: 24.8.2017

Pohjois-Savossa hiukkaspäästöjä syntyy jokseenkin yhtä paljon kotitalouksiin ja julkiseen sektoriin liittyvässä energiantuotannossa, maantieliikenteessä ja teollisuudessa, kunkin osuus oli reilun nel......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Alueellista ympäristötietoa > Hiukkaset
Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Savo > Hiukkaset
Maa-ainesten käyttö on vähentynyt Pohjois-Savossa viime vuosina
Sisältösivu | Julkaistu: 29.5.2017

Maa- ja kiviainesten ottomäärien kehitys selittyy ennen kaikkea talouden suhdannevaihteluilla. Viime vuosina talouden tila on ollut heikko, joten myös maa-ainesten kysyntä on ollut lievästi laskeva. ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Savo > Maa-ainesten käyttö on vähentynyt Pohjois-Savossa viime vuosina
Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnonvarat > Maa-ainesten käyttö on vähentynyt Pohjois-Savossa viime vuosina
Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalue, Kuopio
Julkaistu: 29.3.2017

Hankkeen kuvaus ja tarkasteltavat vaihtoehdot Kuopion kaupunki suunnittelee uutta ylijäämämaiden läjitysaluetta Hiltulanlahteen Heinjoelle. Hankealue sijoittuu kaupungin omistamalle maalle rauta...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalue, Kuopio
Yhdyskuntarakenne - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 25.11.2016

Pohjois-Savossa on kolme kaupunkiseutua: Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Väestö vähenee muilla seuduilla paitsi Kuopiossa.  Maakunnan kokonaisväkiluku v. 2015 oli Pohjois-Savon liitosta saatujen tie......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne - Pohjois-Savo
Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen, Sotkamo
Julkaistu: 21.11.2016

Hankkeen kuvaus Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 30.4.2014 päätöksen koskien Talvivaaran kaivokselle 29.3.2007 myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan muuttamista. Vaasan hallinto-oikeus...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen, Sotkamo
Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumo, Siilinjärvi
Julkaistu: 3.11.2016

Hankkeen kuvaus Yara suunnittelee Siilinjärven kaivoslouhoksen laajentamista joko avaamalla uuden Jaakonlammen louhoksen tai laajentamalla nykyistä Särkijärven louhosta sen länsilaajennuks...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumo, Siilinjärvi
Pintavesien tilan seuranta - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 2.11.2016

Tietoa vesien tilasta kertyy Pohjois-Savossa kahdesta pääasiallisesta tietolähteestä: valtion viranomaisten järjestämästä seurannasta sekä lupavelvollisten toimijoiden järjestämästä toimintansa vesis......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta - Pohjois-Savo
Kuvakaruselli - Pohjois-Savo
Julkaistu: 1.11.2016

Kuvakaruselli - Pohjois-Savo...

Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Savo > Kuvakaruselli - Pohjois-Savo
Vesistötarkkailut Pohjois-Savossa
Sisältösivu | Julkaistu: 13.10.2016

Ympäristöluvat sisältävät tarkkailuvelvoitteita Kaikki merkittävä vesiä kuormittava tai muuttava toiminta on velvoitettu tarkkailemaan vesistövaikutuksiaan joko vesilain tai ympäristönsuojelulai......

Vesi > Pintavesien tila > Vesistötarkkailut Pohjois-Savossa

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle