1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen laajentaminen (TULE-hanke), Siilinjärvi
Julkaistu: 22.8.2022

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma  (pdf-tiedosto, 15 Mt) Kuulutus ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta  (pdf-tiedosto, 1 M...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen laajentaminen (TULE-hanke), Siilinjärvi
Laulurämeen tuulivoimahanke, Kiuruvesi ja Pyhäjärvi
Julkaistu: 28.4.2022

Arviointiohjelma Asukaskysely 26.9-24.10 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta  (186 kt) Kooste Laulurämeen arviointiohjelmasta annetuista lausunnoista ja mielipit...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Laulurämeen tuulivoimahanke, Kiuruvesi ja Pyhäjärvi
Muntterinkankaan tuulivoimahanke, Pielavesi ja Keitele
Julkaistu: 28.4.2022

Arviointiohjelma Muntterinkankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma  (19Mt) Kuulutus Muntterinkankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta  (1Mt) Yhteysviranomaisen lausunto a...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Muntterinkankaan tuulivoimahanke, Pielavesi ja Keitele
Vuorimäen tuulivoimahanke, Iisalmi
Julkaistu: 7.3.2022

Hankkeen kuvaus ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Iisalmen kaupungin länsiosaan, Vuorimäen alueelle. Hankealue sijaitsee noin 15 kilometriä Iisalmen keskustasta lounaaseen ja se rajautu...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vuorimäen tuulivoimahanke, Iisalmi
Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaan kierrätyskuitulaitoksen kapasiteetin nostaminen (Varkaus)
Julkaistu: 12.1.2022

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat   Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta  (pdf-tiedosto, 2 Mt) Ympäristövaikutusten arviointiselostus  (pdf, 1...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaan kierrätyskuitulaitoksen kapasiteetin nostaminen (Varkaus)
Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus, Sotkamo
Julkaistu: 2.4.2020

Hankkeen kuvaus Terrafame Oy on akkukemikaalien tuottaja, jonka metallien tuotantoprosessi perustuu bioliuotukseen. Yhtiön päätuotteet ovat nikkeli- ja kobolttisulfaatit, joiden lisäksi yhtiö tu...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus, Sotkamo
Terrafame Oy:n kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen, Sotkamo
Julkaistu: 27.3.2019

Hankkeen kuvaus Merkittävä osa vuosina 2012–2013 tapahtuneiden kipsisakka-allasvuotojen vuotovesistä padottiin Terrafamen (silloisen Talvivaaran) kaivosalueelle maapohjaisiin altaisiin. Vuodoiss...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen, Sotkamo
Helmi-ohjelman toimeenpano – Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 16.4.2021

Ajankohtaista Pohjois-Savon arvokkaita suo- ja metsäkohteita suojeltiin 1247 hehtaaria vuonna 2021  (tiedote 15.3.2022) Pohjois-Savossa inventoidaan uhanalaisia lettosoita (Tiedot......

Luonto > Helmi-ohjelma > Helmi-ohjelman toimeenpano – Pohjois-Savo
Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 29.8.2014

Tavoitteena vesien hyvä tila Vesienhoidon tavoitteena on saada joet, järvet, rannikkovedet sekä pohjavedet vähintään hyvään tilaan ja samalla estää erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevien vesi...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pohjois-Savo
Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: Fingrid Oyj:n 400+110 kilovoltin voimajohtohanke
Julkaistu: 30.9.2020

Arviointiselostusvaihe Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta  (pdf, 2 Mt) Liite 1 perusteltuun päätelmään: Kooste annetuista lausunnoista ja mielipiteistä  ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: Fingrid Oyj:n 400+110 kilovoltin voimajohtohanke
Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita, Sotkamo
Sisältösivu | Julkaistu: 25.10.2019

Terrafame Oy, ympäristötarkkailuohjelmat ja -raportit Terrafame Oy, ympäristötarkkailuraportit 2015-2020 (terrafame.fi)   Terrafame Oy, ympäristötarkkailuohjelmat 2019 (......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita, Sotkamo
Fortum Waste Solutions Oy:n Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentaminen, Kuopio ja Siilinjärvi
Julkaistu: 18.6.2019

Arviointiselostus Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä  (pdf-tiedosto, 2 Mt) Ympäristövaikutusten arviointiselostus  (pdf-tiedosto, 13 Mt) Liite 1. Yhteysviranomai...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Fortum Waste Solutions Oy:n Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentaminen, Kuopio ja Siilinjärvi
Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto, Sotkamo
Julkaistu: 10.4.2018

Hankkeen kuvaus Terrafame Oy suunnittelee aloittavansa akuissa hyödynnettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien valmistamisen Terrafamen kaivoksen tehdasalueella. Suunnitteilla oleva tehdas jatko...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto, Sotkamo
Yara Suomi Oy:n kipsin läjitysalueen laajennus, Siilinjärvi
Julkaistu: 9.1.2018

Hankkeen kuvaus Yaran Siilinjärven toimipaikassa kipsiä syntyy nykyisellään keskimäärin noin 1,5 milj. tonnia vuodessa. Vuosittain syntyvästä kipsistä suurin osa on vuodesta 1969 lähtien läjitet...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Yara Suomi Oy:n kipsin läjitysalueen laajennus, Siilinjärvi
Happamoittavat yhdisteet
Sisältösivu | Julkaistu: 24.8.2017

Typen oksidit   aiheuttavat sekä happamoitumista että rehevöitymistä ja ne myötävaikuttavat alailmakehän otsonin muodostumiseen. Yläilmakehässä hyödyllinen otsoni on alailmakehässä ilmansaaste,......

Alueellista ympäristötietoa > Happamoittavat yhdisteet
Hiukkaset
Sisältösivu | Julkaistu: 24.8.2017

Pohjois-Savossa hiukkaspäästöjä syntyy jokseenkin yhtä paljon kotitalouksiin ja julkiseen sektoriin liittyvässä energiantuotannossa, maantieliikenteessä ja teollisuudessa, kunkin osuus oli reilun nel......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Alueellista ympäristötietoa > Hiukkaset
Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Savo > Hiukkaset
Maa-ainesten käyttö on vähentynyt Pohjois-Savossa viime vuosina
Sisältösivu | Julkaistu: 29.5.2017

Maa- ja kiviainesten ottomäärien kehitys selittyy ennen kaikkea talouden suhdannevaihteluilla. Viime vuosina talouden tila on ollut heikko, joten myös maa-ainesten kysyntä on ollut lievästi laskeva. ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Savo > Maa-ainesten käyttö on vähentynyt Pohjois-Savossa viime vuosina
Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnonvarat > Maa-ainesten käyttö on vähentynyt Pohjois-Savossa viime vuosina
Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalue, Kuopio
Julkaistu: 29.3.2017

Hankkeen kuvaus ja tarkasteltavat vaihtoehdot Kuopion kaupunki suunnittelee uutta ylijäämämaiden läjitysaluetta Hiltulanlahteen Heinjoelle. Hankealue sijoittuu kaupungin omistamalle maalle rauta...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalue, Kuopio
Yhdyskuntarakenne - Pohjois-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 25.11.2016

Pohjois-Savossa on kolme kaupunkiseutua: Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Väestö vähenee muilla seuduilla paitsi Kuopiossa.  Maakunnan kokonaisväkiluku v. 2015 oli Pohjois-Savon liitosta saatujen tie......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne - Pohjois-Savo
Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen, Sotkamo
Julkaistu: 21.11.2016

Hankkeen kuvaus Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 30.4.2014 päätöksen koskien Talvivaaran kaivokselle 29.3.2007 myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan muuttamista. Vaasan hallinto-oikeus...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen, Sotkamo

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle