Vesienhoidon suunnitteluopas

Opasmateriaalit ja taustadokumentit vesienhoidon suunnitteluun vuosille 2022 - 2027

Toimialakohtaiset ohjeet:

Poikkileikkaavat teemat: 

Ympäristötavoitteiden asettaminen ja ympäristötavoitteista poikkeaminen:

Vesimuodostumien tilan arviointi:

Muu toimenpideohjelman valmistelua tukeva aineisto:

Opasmateriaali ja taustadokumentit vesienhoidon suunnitteluun vuosille 2016 - 2021

Toimialakohtaiset ohjeet:

Ympäristötavoitteiden asettaminen:

Muut oppaat:

Vesimuodostumat ja pinta- ja pohjavesien tyypittely ja luokittelu kaudella 2016 - 2021:

Muut toimenpideohjelman valmistelua tukeva aineisto:

Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö:

Linkkejä vesienhoitoa tukeviin hankkeisiin:

Julkaistu 1.10.2021 klo 12.00, päivitetty 28.9.2022 klo 11.17