Hulevesitulvariskien alustava arviointi

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan 28.3. klo 9. Pahoittelemme lyhyttä käyttökatkoa. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

ajankohtaista

Alustava hulevesitulvakartta päivitetään vuoden 2023 aikana Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA) -hankkeessa
Hulevesien tulvakartta auttaa kuntia riskien hallinnassa, sis. myös mm. kehitysnäkymiä (Vesitalous-lehti 2/2021)
Hulevesitulvariskien hallintaan liittyvän UrbanStormWaterRisk-hanke päättyi 2019. Loppuseminaarin esitykset löytyy hankkeen verkkosivuilta.
Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen välineinä(TASAPELI) -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Ks. tiedote.

Kuntien arvioitava hulevesitulvien riski

Rankkasade voi yllättää missä vain. Vahinkoa sateesta aiheutuu taajama-alueilla, jos viemärit tukkeutuvat ja talot kastuvat. Näin kävi esimerkiksi Porissa 12.8.2007, jolloin raju rankkasade kasteli yli tuhat kiinteistöä, katkaisi liikenteen useissa keskustan alikuluissa ja hätäkeskuksen linjat tukkeutuivat vesivahingoista kärsivien ihmisten puheluista. Muualla EU:n alueella rankkasateista on aiheutunut paikoin paljon huomattavampiakin vahinkoja.

Porin keskusta tulvi rankkasateen jäljiltä 12.8.2007 © Porin kaupunki

Ilmastonmuutoksen myötä kasvaviin tulvaongelmiin pyritään etsimään ratkaisuja. Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) edellyttää kuntia tekemään hulevesitulvista aiheutuvien tulvariskien alustavan arvioinnin. Ensimmäisen kerran arviointi tuli tehdä vuonna 2011 ja ne tarkistettiin 2018. Kunnan vastuulla on lain mukaan hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tekeminen sekä mahdollisten merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeäminen. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvan todennäköisyys sekä tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, yhteiskunnan kannalta tärkeille toiminnoille, taloudelliselle toiminnalle, ympäristölle sekä kulttuuriperinnölle.

Jos kunnan alueella sijaitsee hulevesitulvan merkittävä tulvariskialue, sen on laadittava nimetylle alueelle tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tämä arviointiprosessi toistuu kuuden vuoden välein, jotta hulevesitulvariskien hallinnassa hyödynnettäisiin tuoreinta saatavilla olevaa tietoa ja hallinta olisi mahdollsimman tehokasta.

  Hulevesitulvariskien arviointiprosessi toistuu kuuden vuoden välein. Seuraavan kerran kuntien tehtävänä on 22.12.2024 mennessä:

  • Laatia hulevesitulvariskien alustava arviointi aiemmin tehtyjen arviointien pohjalta
  • Nimetä mahdolliset alustavan arvioinnin perusteella tunnistetut merkittävät hulevesitulvariskialueet tai todeta ettei kunnan alueella ole näitä merkittäviä alueita
  • Asettaa päätösehdotus julkisesti nähtäville ja tiedotettava asiasta.  Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa.
  • Toimittaa päätös ja tarvittavat tiedot oman alueen ELY-keskukseen.

  Mikäli kunta nimeää merkittäviä hulevesitulvariskialueita, kunnan tulee:

  • Tehdä nimetyille alueille hulevesitulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2025 mennessä.
  • Laatia nimetyille alueille hulevesitulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2027 mennessä.

   

  Kuntaliiton kirje ja muistio hulevesitulvariskien alustavasta arvioinnista 30.1.2018

  Alustavat hulevesitulvakartat (julkaistu 2.3.2018)

  SYKE on kehittänyt tulvariskien arvioinnin helpottamiseksi ns. alustavan hulevesitulvakartan, joka on tuotettu pintavaluntamallilla kaikille Suomen taajama- ja asemakaavoitetulle alueille, joilta oli saatavilla kesällä 2017 Maanmittauslaitoksen KM2-korkeusmallia (kartta tuotantoalueista, pdf 3 MB).

  Linkki rekisteröitymiseen alustavan hulevesitulvakartan käyttäjäksi on lähetetty kuntien sähköpostiosoitteisiin 2.3.2018, ELY-keskuksien hulevesitulvariskien hallinnan yhdyshenkilöille 5.3.2018 sekä pelastuslaitoksien kumppanuusverkon jäsenille 12.6.2018 (muistutukset 25.6.2018, 15.10.2018 ja 14.12.2018). Käyttäjäksi on rekisteröitynyt syksyn 2019 alkuun mennessä noin 210 kuntaa ja 19 pelastuslaitosta.

  Rekisteröityneelle kunnalle lähetetään käyttäjätunnuksien lisäksi linkki 1. suunnittelukierroksen hulevesitulvariskikyselyn vastauksiin. Kuntien toivotaan päivittävän vastaukset muuttuneiden tietojen osalta hulevesien hallinnan seurantaa ja kehittämistä varten.

  Opastuksena kuntien työlle valmistui Aalto-yliopistossa keväällä 2018 diplomityö hulevesitulvariskien alustavasta arvioinnista ja alustavista hulevesitulvakartoista.

  Käyttökokemuksia ja kehitysideoita kaivataan, jatkoa pohditaan

  Alustavaan hulevesitulvakarttaan tehtiin vuonna 2018 hulevesitulvariskien alustavaa arviointia tukemaan neljä korjauskierrosta. Karttaa on käytetty aktiivisesti tämän jälkeenkin tausta- ja lähtötietona erilaisissa hulevesiselvityksissä esim. yleiskaavatöiden yhteydessä. Osa kunnista on myös jatkanut rumpujen ja putkien tarkentamista aineistoon. Käyttäjien toiveesta tehtiinkin ylimääräinen korjauskierros 23.6.2020 mennessä tehtyjen muutoksien pohjalta. Tarkennetuilta alueilta käytettiin ajantasaistettua KM2-korkeusmallia. Käytetty Digiroadin, taajama-aineiston ja maastotietokannan versio oli vuodelta 2019. Suunnitelmissa on tehdä seuraava laajempi päivitys tukemaan tulvariskien hallinnan suunnittelun 3. suunnittelukierrosta vuonna 2022. Kaikenlaiset käyttökokemukset, kehitysehdotukset yms. ovat edelleenkin oikein tervetulleita (ks. s-posti alta).

   

  2. suunnittelukierroksen koulutus hulevesitulvariskien hallinnasta kunnille 6.10.2017

   

   1. suunnittelukierroksen (v. 2011) hulevesitulvariskien arviointi

   Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) laadittiin vuonna 2010 kysely kunnille hulevesitulvista. Kyselyn yhteenveto löytyy alla olevasta linkistä. Yksittäinen kunta voi pyytää omat vastauksensa osoitteesta palvelu@ymparisto.fi [palvelu=hulevesitulvat]

    

   Lisätietoja

   Yleistä hulevesistä ja niiden hallinnasta: www.ymparisto.fi/hulevedet

   Kysymyksiä ja vastauksia (pdf, 300 kt)

   Hulevesisanasto

   Julkaistu 18.1.2023 klo 12.29, päivitetty 18.1.2023 klo 12.28