Liikkuminen luonnossa - Pohjois-Pohjanmaa

Liikkumisrajoitusalueet yksityismaan luonnonsuojelualueilla

Liikkumisrajoitukset yksityismaan luonnonsuojelualueilla perustuvat alueiden rauhoituspäätöksissä asetettuihin rauhoitusmääräyksiin.

 

Liikkumisrajoitukset koskevat yleensä lintujen pesimäaikaa. Muutamilla alueilla on myös veneilyrajoituksia. Rauhoitusmääräyksissä on liikkumisrajoitusten lisäksi asetettu alueiden käytölle myös muita rajoituksia. Lisätietoja muista rauhoitusmääräyksistä saa tarvittaessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

 

Myös valtionmaan suojelualueilla, kuten kansallispuistoissa voi olla liikkumisrajoituksia. Luonnonpuistot ovat pääosin yleisöltä suljettuja. Tarkemmat tiedot löytyvät alueiden järjestyssäännöistä Metsähallituksen luontoon.fi -verkkopalvelusta.

Kartat

Isomatala - Maasyvä Hailuoto
Kääppäänkarit Hailuoto
Ojakylänlahti - Kengänkari Hailuoto
Perukka - Patelanselkä Hailuoto
Krunnit Ii
Krunnit, poikkeukset Ii
Äijänsäikkä - Letonnokka - Vihaslahden niitty Kalajoki
Kotakari - Kammonkari Oulu
Runninletto - Parmiinit Oulu
Kempeleenlahti Oulu, Kempele
Raahen saaristo Raahe
Säärenperä Siikajoki
Tauvo - Ulkonokanhietikko Siikajoki

 

Metsästysrajoitusalueet

Alla on lueteltu Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat yksityiset luonnonsuojelualueet, joilla metsästys on kielletty, sekä valtion maat, joilla vesilintujen metsästysoikeutta ei ole vuokrattu.

Kartat

Ainali Haapavesi Kieltotaulu
Kirkkosalmi Hailuoto
Ojakylänlahti - Kengänkari - Ontonperä Hailuoto
Krunnit Ii
Vihaslahti - Keihäslahti Kalajoki
Nurmesjärvi Kärsämäki
Akionlahti Oulu
Kraaseli - Pensaskari Oulu
Kempeleenlahti Oulu, Kempele
Liminganlahti Oulu, Liminka, Lumijoki
Särkijärvi Pyhäjärvi
Kivijärvi Pyhäntä
Raahen saaristo Raahe
Konttikangas - Karjoneva Siikajoki
Säikänlahti Siikajoki
Tauvo Siikajoki
Säärenperä - Karinkannanmatala Siikajoki, Lumijoki  

Lintutornit

Lintutorni
Kuva © Sami Timonen

Pohjois-Pohjanmaan lintutornien laaja kirjo kuvastaa niiden syntyhistoriaa: tornien pystyttämisessä ovat olleet mukana luonnonsuojeluyhdistykset, kylätoimikunnat, kunnat, valtio ja yksittäiset kansalaiset. Tornit on suunniteltu usein paikallisin voimin ja niiden rakenne ja sijoituspaikka ovat usean eri tekijän aikaansaamia kompromisseja. Paremmalla suunnittelulla tornit olisivat ehkä toimivampia ja kestävämpiäkin, mutta tärkeimmässä tavoitteessaan vanhat tornit ovat kuitenkin puutteistaan huolimatta onnistuneet hyvin – ne ovat edistäneet lintuharrastusta ja muuta luontoretkeilyä ja tehneet lähiluontoa tutuksi ympäri maakuntaa. Tornien rakentamista on rahoitettu ympäristötyövaroilla ja erillisillä ympäristönhoitohankkeilla.

Lintuharrastuksen suosion kasvun myötä kiinnostus lintutornien tekoon on myös lisääntynyt. Perinteisesti lintutorneja on rakennettu hyvien lintujärvien tai merenlahtien rannoille eikä Pohjois-Pohjanmaakaan tee tässä poikkeusta. Torneja on rakennettu rannikoiden lisäksi sisämaan järville ja muutamille soillekin.

Moottorikelkkailureitistöt

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suunnittelee ja rakentaa moottorikelkkailu-uria ja -reittejä alueen kuntien ja viranomaisten aloitteista. Pyrkimyksenä on luvattoman kelkkailun ohjaaminen merkityille ja ympäristön kannalta mahdollisinnan haitattomille alueille. ELY-keskuksen periaatepäätöksen mukaan se on toteuttamassa vain virallisia moottorikelkkialureittejä. Virallisella reitillä noudatetaan tieliikennelakia ja niiden suunnitteluun ja toteutukseen kuuluu laaja kuulemismenettely.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (nykyisin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) on ollut mukana mm. toteuttamassa Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven alueelle sijoittuvaa, 500 km pitkää Koillismaan moottorikelkka-urastoa. Kuntataajamat yhdistävältä urastolta on yhteydet myös Lappiin ja Kainuuseen.

Oulujokivarren moottorikelkkailureitistö
Oulujokivarren moottorikelkkailureitistö.
Klikkaa kuva suuremmaksi

Oulujokivarren moottorikelkkailureitistö

Yhdessä Oulujokivarren kuntien kanssa ELY-keskus on toteuttanut 360 km pituisen Oulujokivarren moottorikelkkareitistön. Reitistö sijaitsee Oulun, Kempeleen, Tyrnävän, Muhoksen ja Utajärven kuntien alueella. Rokuan ja Vaalan kautta reitistöltä on yhteys Kainuuseen. Reitin käyttö on maksutonta.

Tulostettavat kartat mittakaavassa 1:200 000:

 

 


Patikka-, hiihto- ja melontareitit

Oulujokilaakson Tervareitistö

Oulujokilaakson TervareitistöOulujokilaaksossa kulkeva Tervareitistö on paitsi maisemallisesti monimuotoinen patikkareitti kesällä, niin myös vaihteleva ja leveä hiihtoreitti talvella. Reitti kulkee Rokuan harjuilta ja kuivilta kankailta Utajärven suomaastojen kautta Muhoksen ja Oulun välisiin metsiin. Matkan varrelle tehdyt infotaulut kertovat tervanpoltosta, lohenkalastuksesta ja muusta paikallishistoriasta.

Luontoa ja kulttuurimaisemia yhdistelevä patikka- ja hiihtoreitti on 99 kilometriä pitkä. Reitin varrella on Tervareitistön tervavenelogolla varustettuja taukopaikkoja, laavuja ja Kallioselällä autiotupa, jotka ovat vapaasti kaikkien käytössä. Reitistöstä on helppo valita myös päivän mittaisia vaelluksia.

Siuruanjoki melontavesistönä

Vuonna 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikön opiskelijat laativat Siuruanjoen alueelle virkistyskäytön nykytilan ja -tarpeiden kartoituksen. Vuonna 2006 Pudasjärven Juhmun suvantoon rakennettiin laavu tulentekopaikkoineen. Samana vuonna laadittiin opaslehtinen melontaa varten. Siinä annetaan ohjeistuksia joen laskemiseksi yhteensä 87 km matkalta Pudasjärven Kokkokylän sillalta Yli-Iin keskustaan saakka.

Otathan huomioon, että kartat ja opastusteksi ovat jo useamman vuoden vanhoja. Olosuhteet joella ovat voineet muuttua mm. tulvan vaikutuksesta.

 

Julkaistu 7.7.2014 klo 9.21, päivitetty 16.8.2021 klo 14.44