Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuisto, Kokkola, Halsua ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvä 400 kV:n voimajohto

Hankkeen kuvaus

Tuulipuiston hankealue sijoittuu kahteen osaan Kokkolan ja Halsuan kuntien alueelle, n. 9 km Halsuan keskustasta pohjoiskoilliseen ja n. 16 km Ullavan keskustaajamasta kaakkoon. Hankealue sijoittuu osin Kaustisen kunnan rajaan. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on 8 MW, voimaloiden suunniteltu napakorkeus 200 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä ja kokonaiskorkeus 300 metriä. Tuulivoimalat on suunniteltu liitettäväksi kantaverkkoon 400 kV ilmajohdolla. Reittivaihtoehdot sijoittuvat Kokkolan, Halsuan, Toholammin ja Lestijärven kuntien alueille.

Hankkeen vaihtoehdot

 • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
 • Vaihtoehto VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 73 voimalaa. Tuohimaan alueelle rakennettaisiin 54 voimalaa ja Riutanmaan alueelle 19 voimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 8 MW ja kokonaiskorkeus 300 metriä.
 • Vaihtoehto VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 65 voimalaa. Tuohimaan alueelle rakennettaisiin 48 voimalaa ja Riutanmaan alueelle 17 voimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 8 MW ja kokonaiskorkeus 300 metriä.

Sähkönsiirtovaihtoehdot

 • SVE1: 20 km pituinen 400 kV voimajohto välillä hankealue – Ullavan suunniteltu sähköasema. Johtoreitin loppupäässä on vaihtoehtoiset reitit (SVE1a ja SVE1b) riippuen Ullavan sähköaseman sijoittumisesta.
 • SVE2: 10 km pituinen 400 kV voimajohto välillä hankealue – Raikonharjun sähköasema.
 • SVE3: 35 km pituinen 400 kV voimajohto välillä hankealue – suunniteltu Eltonevan tai suunniteltu Halsuan sähköasema: Johtoreitin alkupäässä on kaksi eri reittivaihtoehtoa SVE3a ja SVE3b.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 6.7.-3.9.2021 luettavissa:

 • Kokkolan kaupunginkirjasto, Isokatu 3 67100 Kokkola
 • Ullavan kirjasto, Vionojantie 29, 68370 Ullava
 • Halsuan kunnankirjasto, Perhontie 27, 69510 Halsua
 • Toholammin kunnankirjasto, Kirkkotie 2, 69300 Toholampi
 • Lestijärven kunnankirjasto, Lestintie 38 A, 69440 Lestijärvi
 • Kaustisen kunnankirjasto, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen sekä
 • Vetelin kunnankirjasto, Koulukuja 1, 69700 Veteli.

Ylesötilaisuudet

Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvän 400kV:n voimajohdon YVA-ohjelmaa ja osayleiskaavaa koskevat yleisötilaisuudet järjestettiin 23.8.2021 (Halsua) ja 24.8.2021 (Kokkola, Ullava).


Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 3.9.2021 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/773/2021.

Julkaistu 24.6.2021 klo 11.30, päivitetty 13.9.2021 klo 14.17