SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohanke, Raahe

Hankkeen kuvaus

Vaihtoehtoisten voimajohtolinjausten alue sijoittuu Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien alueille. Lähin voimajohdon reittivaihtoehto sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Raahen keskustasta ja noin 15 kilometrin etäisyydellä Pyhäjoen keskustaajamasta. Siikajoen sähköasema sijaitsee noin kaksi kilometriä Ruukin keskustaajamasta luoteeseen ja Hanhelan sähköaseman alustava sijoituspaikka noin 18 kilometriä Pyhäjoen keskustaajamasta itään.

Vaihtoehdot

VE0 eli 0-vaihtoehto: hanketta ei toteuteta.

VE1 400 kV voimajohto välille Raahen terästehdas - Siikajoen sähköasema. Vaihtoehdolla on kaksi alavaihtoehtoa:
o VE1A: 42,6 km (22 km nykyisen linjan vierellä)
o VE1C: 36,9 km (19 km nykyisen linjan vierellä)

VE2 400 kV voimajohto välille Raahen terästehdas - Hanhelan sähköasema. Vaihtoehdolla on kaksi alavaihtoehtoa:
o VE2A: 35,1 km (5,9 km nykyisen linjan vierellä)
o VE2B: 23,1 km (kokonaan uutta maastokäytävää)

Sähkönsiirtotarve liittyy Raahen terästehtaalla käynnissä olevaan Hybrit-hankkeeseen. Hankkeen toteutustavasta riippuen tarve on tulevaisuudessa kahdelle 400 kV:n voimajohdolle. Fingridiltä saadun ohjeistuksen mukaan kaksi 400 kV voimajohtoa tulee sijoittaa rinnakkain samalle reitille sähköaseman ja terästehtaan välille. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yksi 400 kV voimajohto. Toisen voimajohdon tarve riippuu vetypelkistetyn rautasienen tuotantopaikkakunnan valinnasta, joka ratkeaa vuoteen 2028 mennessä. YVA-menettelyssä vaikutuksia on arvioitu kahden rinnakkain toteutettavan 400 kV voimajohdon osalta.

Raahen terästehtaan päässä voimajohto liitetään muuntoasemaan, jossa 400 kV sähköenergia muunnetaan terästehtaalla tarvittavalle jännitetasolle. Muuntoasemaa on suunniteltu tehdasalueen eteläpuolelle Kuljunniemeen.

Arviointiohjelma

YVA-ohjelma tullut vireille 27.1.2022.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 4.2-7.3.2022 Raahen kaupungin, Siikajoen kunnan ja Pyhäjoen kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.  

Paperimuodossa asiakirjoihin voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu). Tämän lisäksi paperimuotoiset asiakirjat ovat nähtävillä Raahen kaupungintalolla, Siikajoen kunnanvirastossa, Pyhäjoen kunnantalolla sekä Raahen, Ruukin ja Pyhäjoen pääkirjastoissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 10.2.2022 klo 17.30–19.30. Koronavirustilanteen vuoksi tilaisuus järjestetään etätilaisuutena internetin välityksellä.  

Ennen tapahtumaa:

 • tarkista että internetyhteys toimii
 • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
 • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset
 • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä
 • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna
 • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

Kysymyksiä hanketta koskien voi lähettää ennakkoon ennen yleisötilaisuutta osoitteeseen ella.kilpelainen@afry.com.

Tilaisuuteen voi liittyä tästä.

Mielipiteen esittäminen

Mielipiteet tulee toimittaa 7.3.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena lausuntonsa YVA-ohjelmasta 7.4.2022 mennessä. Lausunto laitetaan nähtäville tälle verkkosivulle sekä Raahen kaupungin, Pyhäjoen kunnan ja Siikajoen kunnan verkkosivuille. Lausuntoon tulee sisältymään tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja kannanotoista.

Arviointiselostus

YVA-selostus tullut vireille 20.12.2022.

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva kuulutus on nähtävillä 13.1. – 13.3.2023 Raahen kaupungin, Siikajoen kunnan ja Pyhäjoen kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.

Paperimuodossa asiakirjoihin voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu). Tämän lisäksi paperimuotoiset asiakirjat ovat nähtävillä Raahen kaupungintalolla, Siikajoen kunnanvirastossa, Pyhäjoen kunnantalolla sekä Raahen, Ruukin ja Pyhäjoen pääkirjastoissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa Raahen tapahtumatalon Fregattisalissa (Kirkkokatu 28, 92100 Raahe) tiistaina 31.1.2023 klo 18.00–20.00 sekä etäyhteydellä. Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

Ennen tapahtumaa:

 • tarkista että internetyhteys toimii
 • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
 • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset
 • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä
 • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
 • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

Kysymyksiä hanketta koskien voi lähettää ennakkoon ennen yleisötilaisuutta osoitteeseen: ella.kilpelainen(a)afry.com

Tilaisuuteen voi osallistua oheisen linkin kautta: liity yleisötilaisuuteen napsauttamalla tästä.

Mielipiteen esittäminen

Mielipiteet tulee toimittaa 13.3.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta 12.5.2023 mennessä. Perusteltu päätelmä laitetaan nähtäville tälle verkkosivulle sekä Raahen kaupungin, Pyhäjoen kunnan ja Siikajoen kunnan verkkosivuille. Perusteltuun päätelmään tulee sisältymään tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja kannanotoista.

Julkaistu 13.1.2023 klo 0.00, päivitetty 19.1.2023 klo 7.33

Aihealue: