Nordic Ren-Gas Oy, Puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos, Lahti

Hankkeen kuvaus

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to- Gas -tuotantolaitosta Lahteen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitos toimii osana puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjua raskaalle liikenteelle.

Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Lahden Kymijärven voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva niin sanottu Urasan tontti.

Hankkeesta vastaa Nordic Ren-Gas Oy, joka on uusiutuvan energian yhtiö. Nordic Ren-Gas Oy kehittää Power-to-X (P2X) kaasupolttoaineiden tuotantoportfoliota raskaan maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä CO2-vapaan kaukolämmön tuottamiseksi.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0 (VE 0): hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto 1 (VE 1): puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksen rakentaminen Lahteen Urasan tontille

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman painettu versio on ollut luettavissa kuulutusaikana seuraavissa paikoissa:

  • Lahden kaupunginkirjasto, pääkirjasto, Kirkkokatu 31, 15140 Lahti
  • Lahti-piste, Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen YVA-ohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 8.12.2022.

Mielipiteet

YVA-ohjelmasta sai esittää kirjallisia mielipiteitä kuulutusaikana (30.11.2022-5.1.2023) toimittamalla ne joko sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, Kirkkokatu 12, PL 29, 15140 Lahti.

 

Lisätietoa hankkeeseen liittyvästä kaavoitusprosessista löytyy Lahden kaupungin verkkosivuilta: Möysä, Koksikatu 8

 

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/NordicRenGasLahtiYVA

 

Julkaistu 25.11.2022 klo 9.00, päivitetty 6.2.2023 klo 13.36

Julkaisija: