Laineen merituulivoimapuistohanke, Perämeri

Hankkeen kuvaus

OX2 Finland Oy:n suunnittelema merituulivoimapuisto Laine sijoittuu Pohjanlahdelle Suomen talousvyöhykkeelle noin 35 kilometriä Pietarsaaresta länteen 29 kilometrin päähän rannikosta. Merituulivoimapuistonpinta-ala on noin 450 km2 ja syvyys vaihtelee 18–70 metrin välillä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus merenpinnasta on 270–370 m ja yksikköteho on noin 15–25 MW. Arvioitu vuosituotanto on noin 11 TWh. Merituulivoimapuisto koostuu maksimissaan 150 tuulivoimalasta ja tuotettu sähkö tuodaan maihin merikaapeleilla.

Merituulivoimapuiston sähkönsiirto mantereella toteutetaan ilmajohdoilla sekä rantautumisalueen lähellä maakaapeleilla. Sähkönsiirtoreitit pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevien ilmajohtojen rinnalle. Hankkeessa tarkastellaan lisäksi mahdollisuutta vedyntuotantoon, johon liittyy vetyputket hankealueelta mantereelle.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

 • VE0: Hanketta ei toteuteta: merituulivoimapuistoa ei rakenneta.
 • VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 150 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus vaihtelee enintään 270 metristä 370 metriin ja yksikköteho noin 15–25 MW välillä. Sähkönsiirto mantereelle toteutetaan merikaapelein, ja hankealueelle rakennetaan 2 isoa merisähköasemaa tai useampia pienempiä. Tuulivoimalat liitetään olemassa ja suunnitteilla olevaan Fingridin sähköverkkoon merikaapelireitistä riippuen Uudenkaarlepyyn tai Kokkolan alueella. Hanke edellyttää liitynnät sekä Sandåsin että Hirvisuon sähköasemille.

Merikaapelivaihtoehdot:

 • MVE1a: Merikaapelireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Uusikaarlepyyn Kanäsin kohdalla
 • MVE1b: Merikaapelireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Uusikaarlepyyn Kalholmsvikenin kohdalla
 • MVE2a: Merikaapelireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Uusikaarlepyyn Korsörsuddenin kohdalla.
 • MVE2b: Merikaapelireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Uusikaarlepyyn Brännskatagrundetin kohdalla.
 • MVE3: Merikaapelireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Pietarsaaren Pörkenäsin/Nabban kohdalla.

Sähkönsiirtovaihtoehdot mantereella:

 • SVE1a: Sähkönsiirtoreitti alkaa Kanäsin sähköasemalta Uudestakaarlepyystä ja liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle.
 • SVE1b: Sähkönsiirtoreitti alkaa Kalholmsvikenin sähköasemalta Uudestakaarlepyystä ja liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle.
 • SVE2a: Sähkönsiirtoreitti alkaa Korsöruddenin sähköasemalta Uudestakaarlepyystä ja liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle.
 • SVE2b: Sähkönsiirtoreitti alkaa Brännskatagrundetin sähköasemalta Uudestakaarlepyystä ja liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle.
 • SVE3a: Sähkönsiirtoreitti alkaa Pörkenäsin/Nabban sähköasemalta Pietarsaaresta ja liittyy Hirvisuon sähköasemalle.
 • SVE3b: Sähkönsiirtoreitti alkaa Pörkenäsin/Nabban sähköasemalta Pietarsaaresta ja liittyy Hirvisuon sähköasemalle (lyhyempi).
 • SVE4: Sähkönsiirtoreitti alkaa sähkö-/vetyasemalta Pietarsaaren satamasta ja liittyy Hirvisuon sähköasemalle.

Vetyputkivaihtoehdot

 • VVE1: Vetyputkireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Uusikaarlepyyn Kanäsin kohdalla.
 • VVE2 ja VVE3: Vetyputkireitit, jotka ovat myös mahdollisia sähkönsiirtoreittejä, alkavat merituulivoimapuistosta, kulkevat hieman eri reittiä (VVE3 pohjoisempana) ja yhtyvät ennen Pietarsaaren satamaan rantautumista.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 22.9. - 21.11.2022 luettavissa:

 • Kokkolan kaupungintalo, Virkakuja 5, Kokkola
 • Kruunupyyn kunnantalo, Säbråntie 2, Kruunupyy
 • Luodon kunnantalo, Pohjoinen Luodontie 30, Luoto
 • Pedersören kunnantalo, Skrufvilagatan 2, Pännäinen
 • Pietarsaaren kaupungintalo, Strengberginkatu 1, Pietarsaari
 • Uudenkaarlepyyn kaupungintalo, Topeliuksenpuistikko 7, Uusikaarlepyy
 • Vöyrin kunnantalo, Vöyrintie 18, Vöyri

Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään 25.10.2022 klo 18.00 - 20.30 yleisötilaisuudessa kohteessa Optima, Puutarhakatu 30; 68600 Pietarsaari. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös internetin välityksellä oheisen linkin kautta: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kysymyksiä hanketta koskien voi lähettää ennakkoon ennen yleisötilaisuutta osoitteeseen: karoliina.jaatinen@afry.com

Ennen tapahtumaa:

 • tarkista että internetyhteys toimii
 • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
 • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset, jotta kuulet ja näet esitykset.
 • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä.
 • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Kysymykset luetaan ääneen järjestäjän toimesta.
 • yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä tapahtuman ajan.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne 21.11.2022 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjamaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Viitteeksi: EPOELY/2556/2021.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 21.12.2022 mennessä, ja se tulee nähtäville tälle verkkosivulle.

Hankkeeseen sovelletaan valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevan YVA-lain 5 lukua (YVAA 5 §).

Julkaistu 13.9.2022 klo 14.30, päivitetty 25.10.2022 klo 13.19