Kynkäänsuon tuuli- ja aurinkovoimahanke, Oulu

Hankkeen kuvaus

Neova Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimapuistoa Oulun kaupungin Yli-Iissä sijaitsevalle Kynkäänsuon alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä 13–15 tuulivoimalan sekä aurinkovoima-alueen rakentamista. Yhden tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 10 MW. Hankealue on pinta-alaltaan noin 1847 hehtaaria, josta enintään 140 hehtaaria on suunniteltu käytettäväksi aurinkovoiman tuotantoon. Aurinkovoima-alueen teho on enintään 70 MW.

Hankealue sijaitsee Oulun Yli-Iin alueella noin 18 kilometriä Yli-Iin keskustasta ja noin neljä kilometriä Tannilan kylästä koilliseen. Oulun keskustaan on etäisyyttä noin 58 kilometriä (lounaaseen) ja Perämeren rannikolle noin 32 kilometriä (länteen). Hankealue rajautuu pohjoisesta Iin kunnanrajaan ja hankealueelta Pudasjärven kunnanrajaan on etäisyyttä lähimmillään noin kaksi kilometriä. Hankealueella on noin 25 hehtaarin kokoinen Iin kunnan enklaavi, joka ei kuulu hankealueeseen.

Tuuli- ja aurinkovoimapuisto muodostuu tuulivoimaloista ja aurinkopaneeleista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirrosta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tullaan arvioimaan vaikutukset hankkeen toteuttamatta jättämiselle (VE0) sekä kolmelle hankevaihtoehdolle (VE1–VE3). Sähkönsiirron tarkasteltavia vaihtoehtoja on nollavaihtoehdon lisäksi kolme (SVE1–SVE3).

Vaihtoehdot

Tuuli- ja aurinkovoimapuisto

VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 13 tuulivoimalaa. Aurinkovoimaa ei toteuteta.
VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 15 tuulivoimalaa. Aurinkovoimaa ei toteuteta.
VE3: Hankealueelle rakennetaan enintään 15 tuulivoimalaa ja 190 000 aurinkopaneelia 140 hehtaarin alueelle.

Sähkönsiirto

SVE1: 19,4 kilometrin pituinen 110 kV tai 400 kV voimajohto Iissä sijaitsevalle Fingridin uudelle Hervan sähköasemalle.
SVE2: 17,3 kilometrin pituinen 110 kV tai 400 kV voimajohto Iissä sijaitsevalle Fingridin uudelle Hervan sähköasemalle.
SVE3: 19,5 kilometrin pituinen 33 kV maakaapeli Iissä sijaitsevalle Fingridin uudelle Hervan sähköasemalle

Arviointiohjelma

YVA-ohjelma on saapunut ELY-keskukseen 6.10.2022.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 30.11.2022–9.1.2023 välisen ajan myös Oulun ja Pudasjärven kaupunkien sekä Iin kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.

Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa Oulun kaupungin ympäristötalolla (Solistinkatu 2) ja Yli-Iin kirjastossa (Halametsä 1), Pudasjärven kaupungintalolla (Varsitie 7) ja kaupunginkirjastossa (Varsitie 1) sekä Iin kunnan asiointipisteessä Iisi-areenalla (Kisatie 2B) ja Iin kunnankirjastossa (Puistotie 1) niiden aukioloaikojen puitteissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa tiistaina 13.12.2022 klo 18.00–20.00. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Tilaisuus järjestetään Yli-Tannilan toimitalolla (Laaksolantie 11). Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös verkkoyhteyden kautta (Teams-kokous).
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
Tervetuloa!
Ohje yleisölle Teams-etätilaisuuteen osallistumiseen

Mielipiteen esittäminen

Kaikilla osallisilla on mahdollista esittää mielipide YVA-ohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 9.1.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Viitteeksi POPELY/1733/2022. Sähköpostitse toimitettujen lausuntojen ja mielipiteiden tekstien toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla. Lausuntoon sisällytetään tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja kannanotoista.

 

Julkaistu 30.11.2022 klo 0.00, päivitetty 29.11.2022 klo 8.46