Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: 400+110 kilovoltin voimajohtohanke (Vaala, Kajaani, Vieremä, Sonkajärvi, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki, Joroinen)

Arviointiselostusvaihe

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja Natura-arviointeja esitellään verkkotilaisuudessa 15.6.2021 klo 17. Linkki verkkolähetykseen (prospectumlive.com). Tilaisuuden jälkeen tallenne tilaisuudessa on nähtävissä 29.6.2021 saakka.

Lisäaineistoa hankkeeseen tutustumiseen (mm. karttapalvelutyökalu voimajohtoreitin tarkasteluun) hankkeesta vastaavan verkkosivuilla. Ks. linkki sivun oikealla palstalla. Asiaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 26.7.2021 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitteella PL 2000, 70101 Kuopio (käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi.

 

Arviointiohjelmavaihe

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa tarkastellaan Vaalan Nuojuankankaan ja Joroisten Huutokosken sähköasemien välisen uuden voimajohdon toteuttamisvaihtoehtoja ja ympäristövaikutuksia. Kokonaisuudessaan voimajohtoreitti kulkee seuraavien kuntien alueella: Vaala, Kajaani, Sonkajärvi, Vieremä, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki ja Joroinen.

Suunniteltu uusi voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, joko nykyisen voimajohdon rinnalle tai sen paikalle. Rinnalle sijoittuessaan välillä Vaala-Kuopio Lamperila uusi johto sijoittuisi nykyisen johdon itäpuolelle. Välillä Kuopio Lamperila–Joroinen vaihtoehtoina ovat sijoittuminen nykyisen johdon itä- tai länsipuolelle. Länsipuolinen sijoittumisvaihtoehto on lisätty tarkasteluun arviointiohjelmavaiheessa saadun palautteen perusteella. Voimajohtoyhteyden kokonaispituus on noin 291 kilometriä reittivaihtoehdosta riippumatta. Tästä uutta maastokäytävää on noin 2–19 kilometriä vaihtoehdosta riippuen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä on myös laadittu luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit seuraaville alueille: Painuanlahti (FI1200801, Vaala), Rumala - Kuvaja – Oudonrimmet (FI1200800, Vaala ja Siikalatva), Talaskankaan alue (FI1200901, Kajaani ja Vieremä), Kanervaharjun metsä (FI0600099, Lapinlahti), Maaningan lintujärvet (FI0600051, Kuopio), Sorsaveden saaristo (FI0600030, Leppävirta ja Pieksämäki) Lammasniemen lehto (FI0500014, Pieksämäki), Mäkrämäen metsä (FI0600102, Leppävirta) ja Tervaruukinsalo (FI0500023, Joroinen ja Pieksämäki). Natura-arvioinnit esitetään osana YVA-selostusta ja sen liitteinä.

Julkaistu 1.10.2020 klo 8.10, päivitetty 17.6.2021 klo 14.48