Bio-VV Oy:n biokaasulaitos, Kalajoki

HANKKEEN KUVAUS

Bio-VV Oy suunnittelee biokaasulaitoksen sekä sen yhteydessä toimivan lannoitevalmisteiden jalostusyksikön ja biometaanin nesteytysyksikön rakentamista Kalajoen keskuspuhdistamon yhteyteen Kalajoelle (Konnunsuontie 11, 85100 Kalajoki). Biokaasulaitoksessa on tarkoitus käsitellä Vestia Oy:n ja Vesikolmio Oy:n toimintaan liittyviä biomassoja sekä rasvapitoisia rehuteollisuuden sivueriä, tuottaen niistä biokaasulaitoksessa energiaa ja lannoitevalmisteita. Laitoksella on tarkoitus hyödyntää myös lähialueen maataloudesta ja turkistarhoilta syntyviä biojakeita. Biokaasun mädätejäännös hyödynnetään sellaisenaan maanparannusaineena tai lingotaan, jolloin saadaan kiinteää maanparannusainetta ja typpipitoista nestettä lannoitekäyttöön. Tuotettu biokaasu hyödynnetään jalostamalla se pääasiallisesti biometaaniksi. Lisäksi biokaasulla on tarkoitus tuottaa sähköä ja lämpöä biokaasumoottorilla. Biokaasulaitoksen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Bio-VV Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli suunnitelman tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

VAIHTOEHDOT

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 (VE1): Biokaasulaitos toteutetaan 50 000 t/vuosi kapasiteetilla. Lisäksi optioina ovat lannoitevalmisteiden jalostusyksikön rakentaminen ja biometaanin nesteytysyksikön rakentaminen.

Vaihtoehto 2 (VE2): Biokaasulaitos toteutetaan 80 000 t/vuosi kapasiteetilla. Lisäksi optioina ovat lannoitevalmisteiden jalostusyksikön rakentaminen ja biometaanin nesteytysyksikön rakentaminen.

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTIOHJELMA NÄHTÄVILLÄ

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Se on nähtävillä sähköisenä 18.01. - 17.02.2023 Kalajoen kaupungintalolla (Kalajoentie 5), Kalajoen pääkirjastossa (Kalajoentie 1) sekä internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/KalajoenbiokaasulaitosYVA. Paperinen arviointiohjelma on nähtävillä Kalajoen pääkirjastossa (Kalajoentie 1), sekä ELY-keskuksen asiakaspalvelupisteessä (Veteraanikatu 1, Oulu)

YLEISÖTILAISUUS

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus pidetään Santa's Resort & Spa Hotel Sanin Aaltosalissa (Jukupolku 5, Kalajoki) maanantaina 30.01.2023 klo 17.00–19.00 ja verkkolähetyksenä. Linkki verkkolähetykseen löytyy em. internetsivulta. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankkeesta vastaavan (Bio-VV Oy) ja YVA-konsultin (Doranova Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu alkaen klo 16:45.

Linkki verkkolähetykseen: Teams-linkki

Ennen tapahtumaa:

  • tarkista, että internet-yhteys toimii
  • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
  • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset
  • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä
  • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna
  • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

KANNANOTTOJEN ESITTÄMINEN

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot toimitetaan kirjallisena viimeistään 17.02.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, osoite PL 86, 90101 OULU, myös sähköpostilla osoitteella kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta 20.03.2023 mennessä. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan esitetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä edellä mainituissa arviointiohjelman nähtävilläpitopaikoissa.

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Hannu-Pekka Hujanen, puh. 0295 038 065, hannu-pekka.hujanen@ely-keskus.fi.

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Bio-VV Oy, Risto Bergbacka, puh. 044 0890 777, risto.bergbacka@bio-vv.fi

YVA-konsulttina toimii Doranova Oy, Mikko Ahokas, puh. 040 5025 249, mikko.ahokas@macon.fi.

Julkaistu 10.1.2023 klo 0.00, päivitetty 17.3.2023 klo 8.18