Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI Pro -palvelu on käytössä asemakaavoituksen seurannassa.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Parkanon Tuuli Oy:n Takakangas‐Pihlajaharjun tuulivoimahanke, Parkano 18.1.2022 14.23
Parkanon Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Takakangas‐Pihlajaharjun alueelle, joka sijaitsee
noin 15 kilometriä Parkanon keskustan luoteispuolella. Hankealueen koko on 2269 hehtaaria. Hankealueelle on suunnitteilla 12‐14 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 8‐10 MW. Voimaloiden
kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 31.7.2020 klo 13.19, päivitetty 28.5.2021 klo 10.19
Aihealue: