Hiukkaset

Pohjois-Savossa hiukkaspäästöjä syntyy jokseenkin yhtä paljon kotitalouksiin ja julkiseen sektoriin liittyvässä energiantuotannossa, maantieliikenteessä ja teollisuudessa, kunkin osuus oli reilun neljänneksen verran kaikista hiukkaspäästöistä vuonna 2015. Liikenneperäiset hiukkaspäästöt aiheutuvat valtaosin autojen renkaiden ja hiekoitushiekan aiheuttamasta tienpintojen hiertymästä. Maa- ja metsätalouden osuus päästöistä oli 11% ja turvetuotannon 4%. Kokonaishiukkasten (PMtot) lisäksi arvioidaan pienhiukkasjakeiden PM10 (halkaisijaltaan alle 10 µm ) ja PM2.5 (halkaisijaltaan alle 2.5 µm ) osuudet.

Kokonaishiukkaskuormitus on suurimmillaan Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Näiltä alueilta tulee yhteensä puolet koko maan hiukkaspäästöistä. Seuraavaksi suurimmat päästöt ovat Pirkanmaalta ja Kaakkois-Suomesta.  Pohjois-Savon osuus päästöistä on 6% eli samaa luokkaa kuin Hämeen, Keski-Suomen ja Lapin. Pohjois-Savossa vuosien 2014-2015 tulokset ovat aiempaa pienemmät, mutta muutoin selvää muutossuuntaa ei ole ollut havaittavissa. Aikasarjojen tulkintaan sisältyy kuitenkin epävarmuutta, koska eri vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia muun muassa menetelmällisten erojen ja päästölähteiden kattavuuserojen vuoksi.

Pienhiukkasjakeiden PM10 ja PM2,5 päästöjen alueelliset osuudet ja kehityssuunnat vastaavat pääsääntöisesti kokonaishiukkaskuormituksen osalta esitettyä. Kokonaishiukkasmäärästä noin puolet on pienintä hiukkasjaetta (PM2.5 ). Ne ovat hiukkasista haitallisimpia terveydelle. Pienimmän hiukkasjakeen merkittävin päästölähde on puun pienpoltto. Pohjois-Savossa PM2.5 -hiukkasjakeen kuormituksesta puolet onkin peräisin asuntojen energiantuotannosta. Seuraavaksi suurin osuus on maantieliikenteellä, joka aiheuttaa noin viidenneksen tämän pienimmän kokoluokan hiukkaspäästöistä. Autojen pakokaasujen pienhiukkaspäästöt (PM2.5 ) ovat vähentyneet vuosituhannen alusta alle kolmasosaan, mutta merkittävästi suurempi osa päästöistä aiheutuu teiden kulumisesta. Vuonna 2015 tieliikenteen pienhiukkaspäästöistä (PM2.5 ) 70% aiheutui tien kulumisesta,  18% pakokaasuista ja 12% renkaista ja jarruista.

Hiukkaset

Lähde: Hertta 2.8.17

Indikaattorin tietoaineisto löytyy osoitteesta www.syke.fi/avointieto kohdasta Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta > Ympäristön kuormitus >Ilmapäästöt. Sivuston käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Julkaistu 24.8.2017 klo 14.28, päivitetty 24.8.2017 klo 14.38