Hyppää sisältöön
Vuoden 2020 kevättulva Kemijoella Auttin maisemapadolla toukokuun lopussa. © Lapin ELY-keskus

Lämpöaalto kasvattaa nopeasti Lapin jokien virtaamia (syke.fi)

Tiedote 12.5.2021 Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus
Sään lämpeneminen saa Lapin jokien virtaamat tällä viikolla nopeaan nousuun. Lämpöaalto jää kuitenkin ennusteiden mukaan lyhytaikaiseksi ja viikonloppuna on huomattavasti kylmempää. Tästä syystä lumen sulaminen näyttää jakautuvan pitkälle aikavälille ja tulvasta tulee monissa joissa kaksihuippuinen: ensimmäinen virtaamahuippu tämän viikon lämpenemisen seurauksena ja toinen toukokuun lopulla tai vasta kesäkuun alussa.

Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa (syke.fi)

Tiedote 12.5.2021 Suomen ympäristökeskus SYKE
Tulevaisuuden elinvoimainen kunta on kestävyysmurroksen edelläkävijä. SYKE kannustaa uudessa Policy Brief -julkaisussaan kuntia ottamaan ilmastonmuutos ja luontokato haltuun, tukemaan kuntalaisten arjen kestäviä valintoja ja hakemaan kestäviä ratkaisuja yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Julkaisu on suunnattu kuntien päättäjille, luottamushenkilöille ja kaikille kuntalaisille.

Kerro näkemyksesi ja anna palautetta

Vaikuta vesiin

Askarruttaako mökkijärvesi tulevaisuus? Huolestuttavatko lisääntyvät tulvavahingot? Mietitkö, mitä Itämeren hyväksi tehdään juuri nyt? Voit antaa palautetta 14.5.2021 asti ehdotuksista merenhoidon toimenpideohjelmaksi, vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027.

Luonnon virkistyskäytön strategia tuo luonnossa liikkumisen hyödyt suomalaisten tietoon – kansalaisilta pyydetään ehdotuksia ja kommentteja

Ympäristöministeriö pyytää kansalaisilta evästystä kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian laadintaan. Voit lähettää kommentteja 31.5.2021 saakka Otakantaa.fi:ssä. Kyselyssä voit tehdä myös omia ehdotuksia.

Kysyttyä nyt

Valkoposkihanhia pellolla.
© Ilkka Sammalkorpi

Tietopaketti rauhoitetusta valkoposkihanhesta

Valkoposkihanhien muuttoreitti on viime vuosina osin muuttunut, ja niitä pysähtyy nykyisin lepäämään suuria määriä erityisesti Pohjois- ja Etelä-Karjalan pelloille. Valkoposkihanhet ovat myös aiheuttaneet merkittäviä tuhoja viljelysmailla. Vahinkojen ja haittojen vähentäminen edellyttää monipuolisia ratkaisuja, kuten lintujen karkottamista poikkeusperusteisesti ja niille soveltuvia ruokailupaikoja, joille karkotetut linnut voivat siirtyä. Jos vahinkoja ei voida ehkäistä karkottamalla, korvataan vahinkoja. Lue lisää valkoposkihanhesta ja mitä voit tehdä viljelyvahinkojen ehkäisemiseksi.

Vesi- ja tulvatilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Lämpöaalto kasvattaa nopeasti Lapin jokien virtaamia (13.5.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Kutsumaton vieras -kampanja

Kutsumaton vieras -kampanjan espanjansiruetana, piirros.

Kutsumaton vieras -kampanja kannustaa erityisesti kotipuutarhureita ja lähiluonnon hyvinvoinnista kiinnostuneita tunnistamaan ja torjumaan haitallisia vieraslajeja elinympäristöistään. Tutustu tarkemmin lähiympäristösi haitallisiin vieraslajeihin ja ilmoita vieraslajihavainnosta osoitteessa vieraslajit.fi.

Rakentamisen päästötietokanta

Rakentamisen päästötietokanta CO2data.fi tarjoaa puolueetonta tietoa Suomessa käytettävien rakennustuotteiden ilmastovaikutuksista kuten hiilijalan- ja kädenjäljestä, materiaalitehokkuudesta sekä kierrätettävyydestä.

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

Uusia julkaisuja

Liikenteen terveysvaikutukset Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa (helda.fi)
Raportissa arviodaan liikenteen aiheuttamia terveysvaikutuksia Suomessa. Arvioinnissa ovat mukana ilman pienhiukkas- ja melualtistusten sekä liikenneonnettomuuksien aiheuttamat terveyshaitat. Lisäksi on arvioitu kävelyn ja pyöräilyn fyysisen tuomat terveyshyödyt. Terveysvaikutusten arvioinnissa käytettiin tautitaakkamenetelmiä.

Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit (helda.fi)
Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit -hankkeessa on koottu tietoa uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä maakunnan luonnon kestävämmän hyödyntämisen sekä luontoviisaiden ratkaisujen edistämiseksi.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.