Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden
Pressmeddelande | Publicerad: 07-07-2022

Antalet blågrönalgobservationer i sjöar har förblivit stabil eller till och med minskat till följd av det svalare vädret, och situationen i insjöar är nu något bättre än i genomsnitt. I havsområden ha......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden
Vatten > Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden
Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil
Pressmeddelande | Publicerad: 30-06-2022

Vattendragen har blivit varmare till följd av hettan, vilket har lett till en ökning av blågrönalgobservationer i havsområden. Blågrönalgobservationerna har ökat särskilt i Skärgårdshavet och norr om ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil
Vatten > Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil
Ett stort antal generaliseringar i miljöreklam vilseleder konsumenterna
Pressmeddelande | Publicerad: 28-06-2022

Finlands miljöcentral SYKE undersökte miljömarknadsföring i Finland genom att analysera annonser i sociala medier och webbtidningar. Enligt studien rapporterade upp till hälften av annonserna endast m......

Konsumtion och produktion > Ett stort antal generaliseringar i miljöreklam vilseleder konsumenterna
Finländarnas oro för naturens tillstånd har ökat betydligt – förlusten av biologisk mångfald identifieras nu som ett hot
Pressmeddelande | Publicerad: 28-06-2022

Finländarna är klart mer oroade över naturens tillstånd i globalt perspektiv än över tillståndet för Finlands natur. Barometern om finländarnas förhållande till naturen kartlägger finländarnas förhåll......

Natur > Finländarnas oro för naturens tillstånd har ökat betydligt – förlusten av biologisk mångfald identifieras nu som ett hot
Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat under midsommarveckan, situationen till havs är lugn
Pressmeddelande | Publicerad: 23-06-2022

Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat något från förra veckan. I havsområden håller det svala vattnet fortfarande mängden blågröna alger relativt låg. Det varma midsommarvädret kommer san......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat under midsommarveckan, situationen till havs är lugn
Vatten > Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat under midsommarveckan, situationen till havs är lugn
Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs
Pressmeddelande | Publicerad: 16-06-2022

Enstaka blågrönalgobservationer har gjorts i insjöar och havsområden, men situationen är karakteristiskt lugn för försommaren. Till havs har blågrönalger observerats i vattenlager under ytan, men ytbl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs
Kartor och statistik > Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs
Vatten > Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs
Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön
Nyhet | Publicerad: 16-06-2022

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral utmanar kommunerna att delta i pilotprojektet för att utveckla ett datasystem för den byggda miljön. De kommuner som är intresserade av pilotprojektet som in......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > > Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön
Livsmiljön och planläggning > Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön
Artskyddsgrupper
Innehållssidå | Publicerad: 13-06-2022

Arbetsgruppernas sidor har flyttat till syke.fi och kan hittas här: Artskyddsgrupper ...

Natur > Arter > Skydd av arter > Artskyddsgrupper
Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden
Pressmeddelande | Publicerad: 09-06-2022

Än så länge har inga betydande blågrönalgobservationer gjorts i Finlands sjöar och havsområden. Det svala vädret i början av sommaren har inte varit gynnsamt för utvecklingen av blågrönalgblomningar. ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden
Kartor och statistik > Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden
Vatten > Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden
Brist på information om plasters miljö- och hälsoeffekter – mer information behövs särskilt när det gäller effekter på hälsan och jordmånen
Pressmeddelande | Publicerad: 09-06-2022

Uppgifterna om miljö- och hälsoeffekterna från plast är fortfarande bristfälliga, säger en ny undersökning av Finlands miljöcentral SYKE och Institutet för hälsa och välfärd THL. Hittills har miljöfo......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Brist på information om plasters miljö- och hälsoeffekter – mer information behövs särskilt när det gäller effekter på hälsan och jordmånen
Konsumtion och produktion > Brist på information om plasters miljö- och hälsoeffekter – mer information behövs särskilt när det gäller effekter på hälsan och jordmånen
Vatten > Brist på information om plasters miljö- och hälsoeffekter – mer information behövs särskilt när det gäller effekter på hälsan och jordmånen
Vaikuta 2_sv
Innehållssidå | Publicerad: 08-06-2022

Kommunernas klimatplaner i klimatlagen – remissbehandlingen inleds (ym.fi) Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 3.8.2022. ...

Vaikuta 2_sv
Algsituationen lugn – inga blågrönalgobservationer i insjöar eller havsområden
Pressmeddelande | Publicerad: 02-06-2022

Finlands miljöcentral SYKE har denna vecka inlett informeringen av blågrönalgsläget för sommaren 2022. Blågröna alger har ännu inte observerats i Finlands havsområden eller insjöar. Gulaktigt pollen s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Algsituationen lugn – inga blågrönalgobservationer i insjöar eller havsområden
Kartor och statistik > Algsituationen lugn – inga blågrönalgobservationer i insjöar eller havsområden
Vatten > Algsituationen lugn – inga blågrönalgobservationer i insjöar eller havsområden
I havsområden är risken för blågrönalgblomningar betydande under sommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 02-06-2022

Risken för blågrönalgblomningar är betydande i Finska viken, Skärgårdshavet och de södra delarna av Bottenhavet. Denna sommar ligger risken kvar på samma nivå som tidigare....

Hav > I havsområden är risken för blågrönalgblomningar betydande under sommaren
Expertgrupp: Näringsämnen i avloppsvattnet kan trygga matproduktionen under gödselkrisen
Pressmeddelande | Publicerad: 31-05-2022

Självförsörjningen i fråga om näringsämnen och livsmedelssäkerheten går att förbättra genom att effektivisera återvinningen av näringsämnen. En grupp bestående av ledande experter inom jordbruk, matpr......

Konsumtion och produktion > Expertgrupp: Näringsämnen i avloppsvattnet kan trygga matproduktionen under gödselkrisen
Tillverkning av syntetisk metan, Korsholm
Publicerad: 02-06-2022

Beskrivning av projektet Enligt planerna ska anläggningshelheten byggas i närheten av Stormossens avfallscentral på fastigheten för Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning. Projektområd...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Tillverkning av syntetisk metan, Korsholm
Blanketter
Innehållssidå | Publicerad: 04-12-2013

Ämnesområdesvisa elektroniska blanketter NMT-centraler Allmänna elektroniska ärendeblanketter för företag, förening eller verksamhetsutövare; kommun eller stad;  pr...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Blanketter
Enkla lösningar kan minska utsläppet av gummikross från fotbollsplaner
Pressmeddelande | Publicerad: 25-05-2022

Gummikross som sprids från konstgräsplaner till naturen är en källa till mikroplast. Utsläppen av gummikross kan minskas, till exempel genom att förhindra krosset från att sköljas ner i planens dagvat......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Enkla lösningar kan minska utsläppet av gummikross från fotbollsplaner
Konsumtion och produktion > Enkla lösningar kan minska utsläppet av gummikross från fotbollsplaner
Vatten > Enkla lösningar kan minska utsläppet av gummikross från fotbollsplaner
Genvägar i miljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 25-05-2022

Korta adresser, dvs. genvägar, används till innehållet på sidorna av miljo.fi. De korta adresserna gör det lättare att länka till sidorna. Adresserna är också lättare att komma ihåg. Det finns en för......

Genvägar i miljo.fi
Publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 04-04-2014

Miljöförvaltningens organisationer publicerar olika slags rapporter, studier, utredningar, broschyrer, handböcker, sammandrag och sakkunnigbetänkanden. Miljöministeriet Miljöministeriets el...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Publikationer
Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet
Nyhet | Publicerad: 24-05-2022

I utredningsarbetet som utförts under våren har den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid arkivering, det vill säga permanent lagring av dokument, bedömts. Utredningen rekommenderar a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > > Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet
Livsmiljön och planläggning > Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar