Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Förvaltningstvång
Innehållssidå | Publicerad: 22-08-2013

Förvaltningstvång enligt miljöskyddslagen innebär att den som bryter mot lagen eller en med stöd av den utfärdad förordning eller föreskrift kan påföras ålägganden av förvaltningsmyndigheten. Geno...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Miljötillstånd > Förvaltningstvång
Hur ansöker man om miljötillstånd - instruktioner och blanketter
Innehållssidå | Publicerad: 01-09-2014

Om du ansöker om ett miljötillstånd, vattenhushållningstillstånd eller marktäktstillstånd och också behöver andra miljörelaterade tillstånd för ditt projekt, kan du begära en samordning av tillstå...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Miljötillstånd > Hur ansöker man om miljötillstånd - instruktioner och blanketter
Lagstiftning
Innehållssidå | Publicerad: 01-09-2014

De viktigaste författningarna med anknytning till miljötillstånden är miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen som trädde i kraft år 2014. I dem definieras de verksamheter som medför risk för ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Miljötillstånd > Lagstiftning
Miljötillstånd
Innehållssidå | Publicerad: 22-08-2013

För verksamheter som medför risk för förorening av miljön behövs det tillstånd enligt miljöskyddslagen. Sådana verksamheter är till exempel skogs- och metallindustri, kemisk industri, energiproduktio...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Miljötillstånd
Tillsyn
Innehållssidå | Publicerad: 05-02-2018

En verksamhet som fordrar ett miljötillstånd övervakas under hela dess livscykel. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna svarar för över...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Miljötillstånd > Tillsyn
Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö
Publicerad: 15-03-2019

Beskrivning av projektet Hangö Hamn Ab planerar att utvidga hamnen i Koverhar på Hangö udd. Hamnen kommer att utvidgas genom att bygga till en eller flera kajer. Även farledens in till hamnen so...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö
Restaurering av stränder
Innehållssidå | Publicerad: 09-03-2020

Mindre manuella åtgärder för att iståndsätta stränder kan vidtas enligt eget övervägande och i regel utan ett tillstånd eller en anmälan. Det lönar sig att involvera samtliga parter som berörs av äre...

Vatten > Restaurering av vattendrag > Restaurering av stränder
Situationen för blågröna alger har försämrats avsevärt i havsområden, situationen i inlandsvattnen är lugn
Pressmeddelande | Publicerad: 14-07-2022

Observationerna av blågröna alger har ökat avsevärt både vid kusten och på öppna havet. Observationerna har ökat både i Finska viken och i Bottenviken. Situationen av blågröna alger i inlandsvattnen h......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Situationen för blågröna alger har försämrats avsevärt i havsområden, situationen i inlandsvattnen är lugn
Vatten > Situationen för blågröna alger har försämrats avsevärt i havsområden, situationen i inlandsvattnen är lugn
Stabilisering av muddringsmassor med återvunnet material minskade utsläppen och kostnaderna avsevärt
Pressmeddelande | Publicerad: 12-07-2022

En ersättning av cement med återvunnet material vid stabilisering av muddringmassor kan minska koldioxidutsläppen med tiotals procent och reducera kostnaderna för stabiliseringen markant. Resultaten d......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Stabilisering av muddringsmassor med återvunnet material minskade utsläppen och kostnaderna avsevärt
Konsumtion och produktion > Stabilisering av muddringsmassor med återvunnet material minskade utsläppen och kostnaderna avsevärt
Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden
Pressmeddelande | Publicerad: 07-07-2022

Antalet blågrönalgobservationer i sjöar har förblivit stabil eller till och med minskat till följd av det svalare vädret, och situationen i insjöar är nu något bättre än i genomsnitt. I havsområden ha......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden
Vatten > Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden
Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil
Pressmeddelande | Publicerad: 30-06-2022

Vattendragen har blivit varmare till följd av hettan, vilket har lett till en ökning av blågrönalgobservationer i havsområden. Blågrönalgobservationerna har ökat särskilt i Skärgårdshavet och norr om ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil
Vatten > Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil
Ett stort antal generaliseringar i miljöreklam vilseleder konsumenterna
Pressmeddelande | Publicerad: 28-06-2022

Finlands miljöcentral SYKE undersökte miljömarknadsföring i Finland genom att analysera annonser i sociala medier och webbtidningar. Enligt studien rapporterade upp till hälften av annonserna endast m......

Konsumtion och produktion > Ett stort antal generaliseringar i miljöreklam vilseleder konsumenterna
Finländarnas oro för naturens tillstånd har ökat betydligt – förlusten av biologisk mångfald identifieras nu som ett hot
Pressmeddelande | Publicerad: 28-06-2022

Finländarna är klart mer oroade över naturens tillstånd i globalt perspektiv än över tillståndet för Finlands natur. Barometern om finländarnas förhållande till naturen kartlägger finländarnas förhåll......

Natur > Finländarnas oro för naturens tillstånd har ökat betydligt – förlusten av biologisk mångfald identifieras nu som ett hot
Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat under midsommarveckan, situationen till havs är lugn
Pressmeddelande | Publicerad: 23-06-2022

Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat något från förra veckan. I havsområden håller det svala vattnet fortfarande mängden blågröna alger relativt låg. Det varma midsommarvädret kommer san......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat under midsommarveckan, situationen till havs är lugn
Vatten > Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat under midsommarveckan, situationen till havs är lugn
Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs
Pressmeddelande | Publicerad: 16-06-2022

Enstaka blågrönalgobservationer har gjorts i insjöar och havsområden, men situationen är karakteristiskt lugn för försommaren. Till havs har blågrönalger observerats i vattenlager under ytan, men ytbl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs
Kartor och statistik > Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs
Vatten > Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs
Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön
Nyhet | Publicerad: 16-06-2022

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral utmanar kommunerna att delta i pilotprojektet för att utveckla ett datasystem för den byggda miljön. De kommuner som är intresserade av pilotprojektet som in......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > > Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön
Livsmiljön och planläggning > Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön
Artskyddsgrupper
Innehållssidå | Publicerad: 13-06-2022

Arbetsgruppernas sidor har flyttat till syke.fi och kan hittas här: Artskyddsgrupper ...

Natur > Arter > Skydd av arter > Artskyddsgrupper
Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden
Pressmeddelande | Publicerad: 09-06-2022

Än så länge har inga betydande blågrönalgobservationer gjorts i Finlands sjöar och havsområden. Det svala vädret i början av sommaren har inte varit gynnsamt för utvecklingen av blågrönalgblomningar. ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden
Kartor och statistik > Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden
Vatten > Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden
Brist på information om plasters miljö- och hälsoeffekter – mer information behövs särskilt när det gäller effekter på hälsan och jordmånen
Pressmeddelande | Publicerad: 09-06-2022

Uppgifterna om miljö- och hälsoeffekterna från plast är fortfarande bristfälliga, säger en ny undersökning av Finlands miljöcentral SYKE och Institutet för hälsa och välfärd THL. Hittills har miljöfo......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Brist på information om plasters miljö- och hälsoeffekter – mer information behövs särskilt när det gäller effekter på hälsan och jordmånen
Konsumtion och produktion > Brist på information om plasters miljö- och hälsoeffekter – mer information behövs särskilt när det gäller effekter på hälsan och jordmånen
Vatten > Brist på information om plasters miljö- och hälsoeffekter – mer information behövs särskilt när det gäller effekter på hälsan och jordmånen
Vaikuta 2_sv
Innehållssidå | Publicerad: 08-06-2022

Kommunernas klimatplaner i klimatlagen – remissbehandlingen inleds (ym.fi) Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 3.8.2022. ...

Vaikuta 2_sv

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar