Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Fortfarande mer blågröna alger än vanligt, det varma och lugna vädret kan ytterligare öka antalet blågrönalgblomningar under sensommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 18-08-2022

Antalet blågrönalgobservationer har hållit sig stabilt i hela landet. Till följd av det varma vädret är vattnet i sjöar något varmare än genomsnittet, vilket håller i gång tillväxten av blågröna alger......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Fortfarande mer blågröna alger än vanligt, det varma och lugna vädret kan ytterligare öka antalet blågrönalgblomningar under sensommaren
Vatten > Fortfarande mer blågröna alger än vanligt, det varma och lugna vädret kan ytterligare öka antalet blågrönalgblomningar under sensommaren
Endast regionala förändringar i Finlands storskarvsbestånd
Pressmeddelande | Publicerad: 16-08-2022

Sommaren 2022 räknades cirka 24 470 storskarvsbon i Finland. Sedan 2015 har storleken på häckningsbeståndet i hela Finland bara varierat med några få procent. På regional nivå är dock de årliga variat......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Arter > Uppföljning av arter > Uppföljningen av skarv > Endast regionala förändringar i Finlands storskarvsbestånd
Natur > Endast regionala förändringar i Finlands storskarvsbestånd
Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar
Pressmeddelande | Publicerad: 11-08-2022

Algsituationen har förvärrats jämfört med tidigare veckor till följd av det varma vädret. Blomningar av blågröna alger har nu observerats mer än genomsnittet i insjöar, även om ytvattentemperaturerna ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar
Vatten > Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar
I Europa finns det flera åtgärder tillgängliga för att lösa plastutmaningar
Pressmeddelande | Publicerad: 11-08-2022

I de europeiska länderna genomförs det många åtgärder för att främja cirkulär plastekonomi och för att förhindra plasternas negativa påverkningar. SYKE har utrett olika länders urval av åtgärder. I ut......

Konsumtion och produktion > I Europa finns det flera åtgärder tillgängliga för att lösa plastutmaningar
Blågrönalgsläget lugnt i sjöar och till havs, men det varma vädret kan fortfarande öka antalet blomningar mot slutet av sommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 04-08-2022

Blågrönalgsläget i sjöar har försämrats ställvis sedan förra veckan, även om den nationella situationen i insjöar är lugn. I havsområden har antalet ytblomningar minskat, och på många ställen har blåg......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Blågrönalgsläget lugnt i sjöar och till havs, men det varma vädret kan fortfarande öka antalet blomningar mot slutet av sommaren
Vatten > Blågrönalgsläget lugnt i sjöar och till havs, men det varma vädret kan fortfarande öka antalet blomningar mot slutet av sommaren
Havsörnen har en betydande inverkan på storskarvarna
Pressmeddelande | Publicerad: 03-08-2022

Enligt en ny undersökning påverkar det växande havsörnbeståndet både placeringen för storskarvens häckningskolonier och deras ungproduktion. Havsörnen spelar en allt viktigare roll för att begränsa st......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Arter > Uppföljning av arter > Uppföljningen av skarv > Havsörnen har en betydande inverkan på storskarvarna
Natur > Havsörnen har en betydande inverkan på storskarvarna
Vanda Energi Ab:s produktion av syntetisk metan, Vanda
Publicerad: 18-02-2022

Beskrivning av projektet Vanda Energi planerar att bygga en anläggning för produktion av syntetisk metan. I anläggningen produceras koldioxidneutral syntetisk metan för användning i tung vägtraf...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vanda Energi Ab:s produktion av syntetisk metan, Vanda
Det dåliga blågrönalgsläget till havs har blivit lite bättre, små algmängder i sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 28-07-2022

​​​​​​​Det nationella blågrönalgsläget har förbättrats något sedan förra veckan. Blågrönalgobservationerna i sjöar har minskat till följd av det blåsiga och regniga vädret, och det dåliga blågrönalgsl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Det dåliga blågrönalgsläget till havs har blivit lite bättre, små algmängder i sjöarna
Vatten > Det dåliga blågrönalgsläget till havs har blivit lite bättre, små algmängder i sjöarna
Algmängderna fortfarande rikliga till havs, situationen i sjöar bättre än normalt
Pressmeddelande | Publicerad: 21-07-2022

Det dåliga blågrönalgsläget i havsområdena fortsätter. Blågrönalgförekomster finns nu i alla havsområden. Rikliga algmängder har observerats särskilt i Skärgårdshavets och Finska vikens kustområden. S......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Algmängderna fortfarande rikliga till havs, situationen i sjöar bättre än normalt
Vatten > Algmängderna fortfarande rikliga till havs, situationen i sjöar bättre än normalt
Behövs det tillstånd?
Innehållssidå | Publicerad: 22-08-2013

Allmänt Tillståndsplikten för verksamheter grundar sig på miljöskyddslagen (MSL 527/2014) och på den miljöskyddsförordning (MSF 713/2014) som har utfärdats med stöd av den. Tillstånd b...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Miljötillstånd > Behövs det tillstånd?
Förvaltningstvång
Innehållssidå | Publicerad: 22-08-2013

Förvaltningstvång enligt miljöskyddslagen innebär att den som bryter mot lagen eller en med stöd av den utfärdad förordning eller föreskrift kan påföras ålägganden av förvaltningsmyndigheten. Geno...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Miljötillstånd > Förvaltningstvång
Hur ansöker man om miljötillstånd - instruktioner och blanketter
Innehållssidå | Publicerad: 01-09-2014

Om du ansöker om ett miljötillstånd, vattenhushållningstillstånd eller marktäktstillstånd och också behöver andra miljörelaterade tillstånd för ditt projekt, kan du begära en samordning av tillstå...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Miljötillstånd > Hur ansöker man om miljötillstånd - instruktioner och blanketter
Lagstiftning
Innehållssidå | Publicerad: 01-09-2014

De viktigaste författningarna med anknytning till miljötillstånden är miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen som trädde i kraft år 2014. I dem definieras de verksamheter som medför risk för ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Miljötillstånd > Lagstiftning
Miljötillstånd
Innehållssidå | Publicerad: 22-08-2013

För verksamheter som medför risk för förorening av miljön behövs det tillstånd enligt miljöskyddslagen. Sådana verksamheter är till exempel skogs- och metallindustri, kemisk industri, energiproduktio...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Miljötillstånd
Tillsyn
Innehållssidå | Publicerad: 05-02-2018

En verksamhet som fordrar ett miljötillstånd övervakas under hela dess livscykel. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna svarar för över...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Miljötillstånd > Tillsyn
Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö
Publicerad: 15-03-2019

Beskrivning av projektet Hangö Hamn Ab planerar att utvidga hamnen i Koverhar på Hangö udd. Hamnen kommer att utvidgas genom att bygga till en eller flera kajer. Även farledens in till hamnen so...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö
Restaurering av stränder
Innehållssidå | Publicerad: 09-03-2020

Mindre manuella åtgärder för att iståndsätta stränder kan vidtas enligt eget övervägande och i regel utan ett tillstånd eller en anmälan. Det lönar sig att involvera samtliga parter som berörs av äre...

Vatten > Restaurering av vattendrag > Restaurering av stränder
Situationen för blågröna alger har försämrats avsevärt i havsområden, situationen i inlandsvattnen är lugn
Pressmeddelande | Publicerad: 14-07-2022

Observationerna av blågröna alger har ökat avsevärt både vid kusten och på öppna havet. Observationerna har ökat både i Finska viken och i Bottenviken. Situationen av blågröna alger i inlandsvattnen h......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Situationen för blågröna alger har försämrats avsevärt i havsområden, situationen i inlandsvattnen är lugn
Vatten > Situationen för blågröna alger har försämrats avsevärt i havsområden, situationen i inlandsvattnen är lugn
Stabilisering av muddringsmassor med återvunnet material minskade utsläppen och kostnaderna avsevärt
Pressmeddelande | Publicerad: 12-07-2022

En ersättning av cement med återvunnet material vid stabilisering av muddringmassor kan minska koldioxidutsläppen med tiotals procent och reducera kostnaderna för stabiliseringen markant. Resultaten d......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Stabilisering av muddringsmassor med återvunnet material minskade utsläppen och kostnaderna avsevärt
Konsumtion och produktion > Stabilisering av muddringsmassor med återvunnet material minskade utsläppen och kostnaderna avsevärt
Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden
Pressmeddelande | Publicerad: 07-07-2022

Antalet blågrönalgobservationer i sjöar har förblivit stabil eller till och med minskat till följd av det svalare vädret, och situationen i insjöar är nu något bättre än i genomsnitt. I havsområden ha......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden
Vatten > Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar