Gå till innehållet


1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Ersättningarna för skador som förorsakats av vitkindade gäss i våras betalas ut i försnabbad takt
Pressmeddelande | Publicerad: 11.8.2020

Ersättningar för skador som förorsakats av vitkindade gäss hade vid utgången av juli sökts hos närings-, trafik- och miljöcentralerna till ett belopp på sammanlagt 2,7 miljoner euro. NTM-centralerna b......

Natur > Ersättningarna för skador som förorsakats av vitkindade gäss i våras betalas ut i försnabbad takt
Miljöministeriet stöder projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn – understöd kan sökas nu
Pressmeddelande | Publicerad: 31.7.2020

Inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande beviljas under två ansökningsomgångar understöd för projekt som främjar användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Ansökningstide......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Miljöministeriet stöder projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn – understöd kan sökas nu
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljöministeriet stöder projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn – understöd kan sökas nu
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen: EU:s återhämtningspaket påskyndar klimatåtgärderna och stöder åtstramningen av utsläppsminskningsmålet för 2030
Pressmeddelande | Publicerad: 22.7.2020

Europeiska rådet nådde i dag tisdagen den 21 juli en överenskommelse om EU:s fleråriga budgetram och ett återhämtningspaket som påskyndar Europas återhämtning från följderna av coronaviruset. Finansie......

Klimat och luft > Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen: EU:s återhämtningspaket påskyndar klimatåtgärderna och stöder åtstramningen av utsläppsminskningsmålet för 2030
Avgift för handläggning av undantagstillstånd
Innehållssidå | Publicerad: 30.5.2018

Undantagstillstånden är avgiftsbelagda, och avgifterna baserar sig på de handläggningsavgifter som bestäms i en förordning av statsrådet (1372/2018) och som årligen ses över. Statsrådets fö...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > Avgift för handläggning av undantagstillstånd
Understöd för projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn kan sökas fr.o.m. den 31 juli 2020
Nyhet | Publicerad: 10.7.2020

Inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande beviljas understöd för projekt som främjar användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Ansökningstiden för den första ansökningsom......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Understöd för projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn kan sökas fr.o.m. den 31 juli 2020
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Understöd för projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn kan sökas fr.o.m. den 31 juli 2020
Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden
Innehållssidå | Publicerad: 9.7.2020

Genom lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden har miljölagstiftningen reviderats så att den som ansöker om tillstånd elektroniskt på en gång kan lämna in flera tillståndsan...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden
Rivning av byggnad
Innehållssidå | Publicerad: 7.7.2020

Rivningsarbeten är komplexa projekt, som kräver specialkompetens och god planering. Det lönar sig att noggrant överväga behovet av att riva en byggnad, eftersom det vanligen totalekonomiskt bästa alt...

Byggande > Rivning av byggnad
Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Nyhet | Publicerad: 7.7.2020

Vi vill gärna höra vilken plats kulturmiljön har i ditt liv och hur du vårdar den. Det är vars och ens uppgift att vårda den – vi kan alla bidra till en välmående kulturmiljö. Den enkät som nu öppnas ......

Livsmiljön och planläggning > Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Miljöministeriets beslut: Karleby får nationalstadspark
Pressmeddelande | Publicerad: 6.7.2020

Miljöministeriet har den 1 juli 2020 fattat beslut om Karleby stads ansökan om inrättande av en nationalstadspark. Storleken på Karlebys nationalstadspark är närmare 20 000 hektar och parken omfattar ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Miljöministeriets beslut: Karleby får nationalstadspark
Natur > Miljöministeriets beslut: Karleby får nationalstadspark
Sjuka, skadade och döda djur
Innehållssidå | Publicerad: 24.7.2014

Vilda djur som är i behov av hjälp Skadade däggdjur Skadade fåglar Döda djur Naturhistoriska centralmuseets monitorering Fisk- och kräftdöd Döda sälar och val...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Naturobservationer > Sjuka, skadade och döda djur
Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Pressmeddelande | Publicerad: 2.7.2020

Statsrådet har höjt bevillningsfullmakten för räntesubventionerad bostadsproduktion med 340 miljoner euro. Efter höjningen kan man i år godkänna att sammanlagt högst 1 750 miljoner euro ur Statens bos......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Att bo i bostadsrättslägenhet > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Boende > Att bo i hyresbostad > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Boende > Att bo i ägarbostad > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Boende > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Byggande > Byggnadsprojekt > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Byggande > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Livsmiljön och planläggning > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Miljöministeriet förkastade besvär om Esbo stadshus
Pressmeddelande | Publicerad: 30.6.2020

Miljöministeriet har förkastat de besvär som anförts över ett beslut som fattats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Pro Esbo rf:s besvär gällde skyddande av Esbo stadshu......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Kulturmiljön > Miljöministeriet förkastade besvär om Esbo stadshus
Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Miljöministeriet förkastade besvär om Esbo stadshus
Livsmiljön och planläggning > Miljöministeriet förkastade besvär om Esbo stadshus
Nu samlas det in observationer av den hotade tumlaren i Östersjön – allmänhetens iakttagelser är viktiga
Pressmeddelande | Publicerad: 25.6.2020

Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Nu samlas det in observationer av den hotade tumlaren i Östersjön – allmänhetens iakttagelser är viktiga
Natur > Nu samlas det in observationer av den hotade tumlaren i Östersjön – allmänhetens iakttagelser är viktiga
Kommunerna erbjuds understöd för att utveckla äldres boende
Pressmeddelande | Publicerad: 16.6.2020

Miljöministeriets åtgärdsprogram för äldres boende beviljar kommuner och samkommuner understöd för projekt som kan förbättra äldres boende på lång sikt....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > > Kommunerna erbjuds understöd för att utveckla äldres boende
Boende > Kommunerna erbjuds understöd för att utveckla äldres boende
Vattenväsendet Ahti har ett namnsdagsönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering
Pressmeddelande | Publicerad: 16.6.2020

I Finland kan man njuta av fantastiska vattendrag och av Östersjön, men det finns också rikligt med vattendrag som behöver restaureras. Vattendrag som övergöds, blir grundare och växer igen behöver nå......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Vattenväsendet Ahti har ett namnsdagsönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering
Vatten > Vattenväsendet Ahti har ett namnsdagsönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Vattenväsendet Ahti har ett namnsdagsönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering
Byggbranschen har hittills undgått stora smällar - konsekvenserna framträder på längre sikt
Pressmeddelande | Publicerad: 28.5.2020

Uppföljnings- och åtgärdsgruppen för byggbranschen, som tillsatts av miljöministeriet, har i samråd med aktörerna i fastighets- och byggbranschen och andra aktörer sammanställt en första lägesbild av ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Byggbranschen har hittills undgått stora smällar - konsekvenserna framträder på längre sikt
Byggande > Byggbranschen har hittills undgått stora smällar - konsekvenserna framträder på längre sikt
Det eftersatta underhållet av friluftstjänsterna i nationalparkerna minskas betydligt – iståndsättningen är en investering i naturvärdena, välfärden och sysselsättningen
Pressmeddelande | Publicerad: 26.5.2020

Friluftstjänsterna i nationalparkerna och i många andra populära statliga naturskyddsområden iståndsätts nu i stor utsträckning. Det eftersatta underhållet av den friluftsinfrastruktur som är i dåligt......

Natur > Det eftersatta underhållet av friluftstjänsterna i nationalparkerna minskas betydligt – iståndsättningen är en investering i naturvärdena, välfärden och sysselsättningen
Nätfiske ska undvikas för att skydda flasknosdelfinerna i Skärgårdshavet
Pressmeddelande | Publicerad: 26.5.2020

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet rekommenderar att såväl kommersiella fiskare som fritidsfiskare undviker nätfiske i havsområden där det förekommer flasknosdelfiner. Djuren får int......

Natur > Nätfiske ska undvikas för att skydda flasknosdelfinerna i Skärgårdshavet
Hållbara städer satsar på hälsoeffekterna av grönmiljöer
Pressmeddelande | Publicerad: 25.5.2020

Programmet för hållbara städer, som ska påskynda städernas och kommunernas arbete för hållbar utveckling, inleder åtta försöksprojekt. Inom försöken testas nya lösningar för att man ska kunna dra nytt......

Livsmiljön och planläggning > Hållbara städer satsar på hälsoeffekterna av grönmiljöer
Bostadsrättssystemet ses över, lagförslag på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 20.5.2020

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett lagförslag som ska leda till skäligare boendekostnader i bostadsrättssystemet, stärka de boendes ställning och förenkla processen för val av boende. Syftet är......

Boende > Bostadsrättssystemet ses över, lagförslag på remiss

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar