1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Genvägar i miljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 20-01-2022

Korta adresser, dvs. genvägar, används till innehållet på sidorna av miljo.fi. De korta adresserna gör det lättare att länka till sidorna. Adresserna är också lättare att komma ihåg. Det finns en för......

Genvägar i miljo.fi
Vaikuta 2_sv
Innehållssidå | Publicerad: 18-01-2022

Miljöministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition om EU:s minskning av plastprodukters inverkan på miljön (ym.fi) Utlåtanden kan lämnas fram till den 17 februari 2022 via Utlåtande.......

Vaikuta 2_sv
Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Innehållssidå | Publicerad: 10-01-2022

Författningar inom miljöministeriets förvaltningsområde som träder i kraft vid ingången av 2022 (ym.fi) © Foto: Päivi Tahvanainen Pressmeddelande 22.12.2021 miljöministeriet ......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
etusivu_rahoitus_sv
Innehållssidå | Publicerad: 10-01-2022

Kommuner och landskap erbjuds understöd för myndighetsbehandlingen av investeringsprojekt som främjar grön omställning (ym.fi) Kommuner och landskapsförbund kan ansöka om understöd hos miljömin......

etusivu_rahoitus_sv
Beredskap för översvämningsrisker
Innehållssidå | Publicerad: 04-04-2018

AktuellT Jord- och skogsbruksministeriet godkände planerna för hantering av översvämningsrisker 2022–2027 den 16 december 2021. Jord- och skogsbruksministeriets beslut  och ...

Påverka vattendragen > Beredskap för översvämningsrisker
Vattenvården
Innehållssidå | Publicerad: 27-10-2020

AktuellT Statsrådet fattade beslut om sju regionala vattenförvaltningsplaner och en havsförvaltningsplan för åren 2022–2027. Dessutom godkände jord- och skogsbruksministeriet planerna ...

Påverka vattendragen > Vattenvården
Planeringsmaterial och publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 17-12-2021

aktuellt Statsrådet fattade den 16.12.2021 beslut om en havsförvaltningsplan och sju regionala vattenförvaltningsplaner för åren 2022–2027. Dessutom godkände jord- och skogsbruksmi...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Planeringsmaterial och publikationer
Aktuellt
Innehållssidå | Publicerad: 17-12-2021

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Aktuellt
Aktuellt - Planer för hantering av översvämningsrisker
Innehållssidå | Publicerad: 17-12-2021

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Planer för hantering av översvämningsrisker > Aktuellt - Planer för hantering av översvämningsrisker
Flöden och översvämningar
Innehållssidå | Publicerad: 09-09-2013

Sidan har flyttat till vatten.fi Översvämningar och torka   ...

Vatten > Flöden och översvämningar
Hantering av översvämningsrisker
Innehållssidå | Publicerad: 17-12-2021

Sidan har flyttat till vatten.fi Hantering av översvämningsrisker   ...

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker
Planer för hantering av översvämningsrisker
Innehållssidå | Publicerad: 29-09-2014

Sidan har flyttat till vatten.fi Hantering av översvämningsrisker   ...

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Planer för hantering av översvämningsrisker
Planering av hanteringen av översvämningsrisker
Innehållssidå | Publicerad: 17-12-2021

Sidan har flyttat till vatten.fi Hantering av översvämningsrisker   ...

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker
Aktuell information om översvämningar
Innehållssidå | Publicerad: 16-12-2021

Vatten > Flöden och översvämningar > Aktuell information om översvämningar
Information om utsläpp och avfallstransporter från Finlands industri och jordbruk har publicerats i en karttjänst
Pressmeddelande | Publicerad: 15-12-2021

Information om de största utsläppskällorna avfallstransporter från Finlands industri och jordbruk finns nu på den offentliga utsläppsinformationstjänsten på adressen prtr.fi. Syftet med karttjänsten s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Information om utsläpp och avfallstransporter från Finlands industri och jordbruk har publicerats i en karttjänst
Konsumtion och produktion > Information om utsläpp och avfallstransporter från Finlands industri och jordbruk har publicerats i en karttjänst
Jordförbättring ger snabb minskning av vattenpåverkan från jordbruket – ny guide för jordbrukare har publicerats
Pressmeddelande | Publicerad: 08-12-2021

Jordförbättringsmedel är ett effektivt och snabbt sätt att minska vattenpåverkan från åkrarna. Resultaten av omfattande forskning kring gips, fiber och strukturkalk har sammanställts i en praktisk gui......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Jordförbättring ger snabb minskning av vattenpåverkan från jordbruket – ny guide för jordbrukare har publicerats
Vatten > Jordförbättring ger snabb minskning av vattenpåverkan från jordbruket – ny guide för jordbrukare har publicerats
SYKE undersöker hur miljömarknadsföringen är i Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 08-12-2021

Under hösten 2021 har Finlands miljöcentral SYKE samlat in ett urval miljöpåståenden från reklam. Materialet samlades in från nätreklam med hjälp av tekniska verktyg. Dess andel i reklamen har ökat un......

Konsumtion och produktion > SYKE undersöker hur miljömarknadsföringen är i Finland
Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten miljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 03-12-2021

Uppgjort 17.9.2020 Granskat senast 3.12.2021 Detta utlåtande gäller webbplatsen miljo.fi, som upprätthålls av miljöförvaltningen, och alla dess underdomäner och tjänster i vars domännamn ympar......

Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten miljo.fi
Historisk storsatsning på skyddandet av Östersjöns arter och naturtyper i Finland
Nyhet | Publicerad: 02-12-2021

Östersjöns marina natur är artrik och mångformig, men för närvarande utsätts den för stor belastning från allt från klimatförändring till sjötrafik. På längre sikt är arter som anpassat sig till Öster......

Hav > Historisk storsatsning på skyddandet av Östersjöns arter och naturtyper i Finland
Värdefulla landskapsområden
Innehållssidå | Publicerad: 01-11-2013

I Finland finns det 186 nationellt värdefulla landskapsområden. De utgör de mest representativa kulturlandskapen på landsbygden. Deras värde baserar sig på en mångformig kulturpåverkad natur, ett vår...

Natur > Landskap > Värdefulla landskapsområden

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar