Gå till innehålletSt1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle
Publicerad: 31.3.2020

Beskrivning av projektet St1 har planer på att bygga en ny terminal och kaj på hamn- och industriområdet i Ingå Joddböle. Verksamheten omfattar terminalfunktionerna i hamnen (lossning av fartyg)...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > St1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle
Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse
Publicerad: 12.11.2019

Beskrivning av projektet Miljökonsekvensbedömningen av projekthelheten för den snabba tågförbindelsen Helsingfors - Åbo samt den bantekniska planeringen av avsnittet Salo - Kuppis och projektet ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse
Landsvägen 152 mellan Tavastehusleden och Tusbyleden
Publicerad: 13.11.2019

Beskrivning av projektet NTM-centralen i Nyland och Vanda stad och Tusby kommun utarbetar en plan för områdesreservering för att förverkliga landsväg 152. Syftet med projektet är att skapa en ny...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Landsvägen 152 mellan Tavastehusleden och Tusbyleden
Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela
Publicerad: 2.5.2019

Beskrivning av projekt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur, har lämnat in ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela
Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland
Publicerad: 4.1.2019

Beskrivning av projektet Projektets mål är att bygga en cirka 100 kilometer lång järnvägstunnel under vatten mellan Finland och Estland. I förfarandet av miljökonsekvensbedömningarna på den fins...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland
Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö
Publicerad: 15.3.2019

Beskrivning av projektet Hangö Hamn Ab planerar att utvidga hamnen i Koverhar på Hangö udd. Hamnen kommer att utvidgas genom att bygga till en eller flera kajer. Även farledens in till hamnen so...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö
Vistanvägen i Korsholm, Korsholm (före världsarvsvägprojekt
Publicerad: 25.5.2020

Beskrivning av projektet MKB-förfarandet gäller Korsholms kommuns världsarvsvägprojekt. Projektets miljökonsekvenser utreds i ett förfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensb...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vistanvägen i Korsholm, Korsholm (före världsarvsvägprojekt
Vasa hamnväg, Vasa och Korsnäs
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet MKB-förfarandet gäller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastrukturs planerade vägförbindelse till Vasa hamn i Va...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vasa hamnväg, Vasa och Korsnäs
Byggandet av en LNG-terminal i Ingå
Publicerad: 17.7.2015

MKB-programmet  har mottagits: 28.5.2014 (pdf 4 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 2.6.2014 - 1.9.2014 Kungörelsen  om bedömningsprogrammet Informationmöten: på...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Byggandet av en LNG-terminal i Ingå
Spårtrafik till Degerö
Publicerad: 17.7.2015

MKB-programmet  har mottagits: 31.8.2010 Bedömningsprogrammet finns påseende: 13.9.2010 12.11.2010 Kungörelsen  om bedömningsprogrammet  Informationsmöten: på ti...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Spårtrafik till Degerö

Publicerad: 17.7.2015

Byggandet av en LNG-terminal i Finland    Projekt: Byggandet av LNG-terminal i Borgå och i Ingå Diarienummer: UUDELY/5/0...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt >
Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
Publicerad: 17.7.2015

MKB-programmet (sidor 1-57) (8,64 Mb) MKB-projektet (sidor 58-107) (5,44 Mb)  har mottagits: 18.12.2013 Bilaga nr 1 (på finska) Bedömningsprogrammet finns påseende: 30.12.20...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
Metro-/spårförbindelse mellan Gräsviken och Mattby, Helsingfors, Esbo
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 7.7.2004 Bedömningsprogrammet finns påseende: 16.8. - 14.10.2004 Kungörelse om...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Metro-/spårförbindelse mellan Gräsviken och Mattby, Helsingfors, Esbo