1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Bergsbrytning och markmottagning i den nordvästra delen av Senkker, Tusby
Publicerad: 07-10-2022

Beskrivning av projektet Seepsula Oy planerar att utvidga det nuvarande brytningsområdet mot nordväst samt bygga en skyddsvall av oförorenad överskottsjord norr om det nya brytningsomr...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Bergsbrytning och markmottagning i den nordvästra delen av Senkker, Tusby
Massax Ab:s stentäktsområde och jordavstjälpningsplats i Massaholm, Vanda
Publicerad: 17-09-2020

Beskrivning av projektet Projektområdet ligger i Vanda stad så att det i nordost gränsar till Tusby gränsen. Förbindelse till projektområdet från Tusbysidan går från Senkkeris nuvarande krosstat...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Massax Ab:s stentäktsområde och jordavstjälpningsplats i Massaholm, Vanda
Peab Industri Ltd:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa
Publicerad: 06-05-2020

Beskrivning av projektet Projektet gäller en tvådelad utvidgning av ett stenmaterialområde intill Mörskomvägen (väg 167) i byn Malmgård i Lovisa stad. I projektområdets västra del (Grus-Malmgård...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Peab Industri Ltd:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa
NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats, Borgnäs
Publicerad: 13-03-2018

Beskrivning av projektet NCC Industry Oy har ett pågående bergsbrott i byn Laha i Borgnäs kommun. Där sker brytning, krossning och lagring av stenmaterial. Det här förfarandet vid miljökonsekven...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats, Borgnäs
YIT Infra Ab:s cirkulärekonomicenter i Kila i Vanda
Publicerad: 15-11-2018

Beskrivning av projektet YIT Infra Ab har för avsikt att jämna ut marken på fastigheten som Lemminkäinen Infra Ab äger för cirkulärekonomifunktioner samt för en betong- och asfaltstation. P...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > YIT Infra Ab:s cirkulärekonomicenter i Kila i Vanda
Utveckling av Slåtlidens krossområde, Borgå, Vekkox Oy
Publicerad: 10-02-2016

Beskrivning av projektet Vekkox Oy håller på att utveckla och utvidga Slåtlidens krossområde för att öka stenmaterialets krossningskapacitet. Projektområdet ligger i Söderveckoski by i Borgå sta...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utveckling av Slåtlidens krossområde, Borgå, Vekkox Oy
Marksubstans-MKB för Östersundom, Helsingfors
Publicerad: 30-10-2018

Beskrivning av projektet I Östersundom, på ett område som tillhör Helsingfors, Sibbo och Vanda, har utarbetats en gemensam generalplan för att bygga ett nytt urbant bostadsområde. Byggande av om...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Marksubstans-MKB för Östersundom, Helsingfors
Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget Rudus Oy
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet Projektet gäller stentäkt, mottagning av ren marksubstans samt återvinning av stenmaterial på om-rådet Bastukärr i Sibbo. Projektområdets totala areal är cirka 100 hekta...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget Rudus Oy
Brytningen och krossningen av stenmaterial på Vinkelkärrområdet i Esbo
Publicerad: 17-07-2015

•Bedömningsprogrammet (på finska, pdf 4,2 Mb): 19.9.20154 Sammandraget (pdf 417 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 24.9.2014 - 24.11.2014 Kungörelsen om MKB-programmet ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Brytningen och krossningen av stenmaterial på Vinkelkärrområdet i Esbo
Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet (sammandraget på svenska)   har mottagits: 5.5.2014 (pdf 7,1 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 12.5.2014 - 13.6.2014 Kungörelsen  om bedö...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo
Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet (sidor 1-57) (8,64 Mb) MKB-projektet (sidor 58-107) (5,44 Mb)  har mottagits: 18.12.2013 Bilaga nr 1 (på finska) Bedömningsprogrammet finns påseende: 30.12.20...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
NCC Roads Oy Återvinningsterminalen i Åboregionen - Åbo-Masku-Rusko
Publicerad: 17-07-2015

Miljökonsekvensbedömningsprogrammet Programmet del1 (2,4 Mt), osa2 (3,4 Mt) Kungörelse om bedömningsprogram Blankett för åsikt för bedömningsprogram Bedömningsskri...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > NCC Roads Oy Återvinningsterminalen i Åboregionen - Åbo-Masku-Rusko
Brytning av området för avfallscentral i Sköldvik, Borgå
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 1.3.2007 Bedömningsprogrammet finns påseende: 6.3. – 3.5.2007 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 21 Kb): 1.3.2007 Informationsmöten: - To...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Brytning av området för avfallscentral i Sköldvik, Borgå
Utveckling av Senkkeri:s verksamhetsområdet, Tusby
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 12.10.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 23.10. - 21.12.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb): 20.10.2006 Informationsmöten:...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utveckling av Senkkeri:s verksamhetsområdet, Tusby
Brytning och förädling av marksubstans inom Bastukärrs kommande detaljplaneområde i Sibbo, Mårtensby
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet (pdf  2559 Kb) har mottagits: 20.11.2007 Bedömningsprogrammet finns påseende: 3.12.2007-1.2.2008 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 25Kb) 29.11.2007 ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Brytning och förädling av marksubstans inom Bastukärrs kommande detaljplaneområde i Sibbo, Mårtensby
Deponeringen av rena överskottsmassor och marktäkt på Vinkelkärrområdet i Esbo
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 1.8.2008 Bedömningsprogrammet finns påseende: 11.8. - 30.9.2008 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 26 Kb) 8.8.2008 Informationsm...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Deponeringen av rena överskottsmassor och marktäkt på Vinkelkärrområdet i Esbo
Brytning av marksubstans i Focusområdet, Tusby
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 30.1.2009 Bedömningsprogrammet finns påseende: 16.2.-16.4.2009 Kungörelsen om bedömningsprogrammet (pdf 22 Kb) 11.2.2009 Informationsmöte: Tor...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Brytning av marksubstans i Focusområdet, Tusby
Marktäktsverksamhet i Ripuby i Vanda
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet (på finska).pdf (3930 kb) har mottagits: 8.7.2009 Bedömningsprogrammet finns påseende: 3.8.-2.10.2009 Kungörelse om bedömningsprogrammet.pdf (60 kb) 24.7.2009 ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Marktäktsverksamhet i Ripuby i Vanda
Täkt av mark i Kråkö, Borgå
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 20.3.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 28.3. - 4.5.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb): 27.3.2006 Informationsmöten: -...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Täkt av mark i Kråkö, Borgå
Täkt av stenmaterial från berggrunden Greggböleområdet i Pernå
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 17.1.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 18.1. - 28.2.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 27 Kb): 13.1.2006 Informationsmöten: ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Täkt av stenmaterial från berggrunden Greggböleområdet i Pernå

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar