Jervois Finland Oy, koboltraffinaderi, Karleby
Publicerad: 31-01-2023

Beskrivning av projekt Jervois Finland Oy planerar att bygga ett nytt koboltraffinaderi på storindustriområdet i Karleby cirka 2,5 km västerut från Karleby centrum. Det finns en gällande detaljp...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jervois Finland Oy, koboltraffinaderi, Karleby
Koppö Energia Oy, framställning av syntetisk metan, Kristinestad
Publicerad: 16-01-2023

Beskrivning av projekt Projektets mål är att producera klimatneutral energi genom att återvinna koldioxid från rökgasströmmar i närområdet och av återvunnen koldioxid samt vätgas producerad förn...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Koppö Energia Oy, framställning av syntetisk metan, Kristinestad
Freyr Battery Finland Oy, CAM-fabrik, Vasa
Publicerad: 10-01-2023

Beskrvivning av projektet Freyr Battery Finland Oy planerar att bygga fabriken på Långskogens industriområde på en tomt som ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från centrum av Vasa...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Freyr Battery Finland Oy, CAM-fabrik, Vasa
Umicore Finland Ab, utvidning av pCAM-produktionen, Karleby
Publicerad: 04-10-2022

Beskrivning av projektet Umicore Finland Ab planerar utvidgning av pCAM-produktionen, höjning av koboltraffineringskapaciteten och anläggande av ett nickelsmältverk vid fabriken i Karleby. I sam...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Umicore Finland Ab, utvidning av pCAM-produktionen, Karleby
Vanda Energi Ab:s produktion av syntetisk metan, Vanda
Publicerad: 18-02-2022

Beskrivning av projektet Vanda Energi planerar att bygga en anläggning för produktion av syntetisk metan. I anläggningen produceras koldioxidneutral syntetisk metan för användning i tung vägtraf...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vanda Energi Ab:s produktion av syntetisk metan, Vanda
Tillverkning av syntetisk metan, Korsholm
Publicerad: 02-06-2022

Beskrivning av projektet Enligt planerna ska anläggningshelheten byggas i närheten av Stormossens avfallscentral på fastigheten för Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning. Projektområd...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Tillverkning av syntetisk metan, Korsholm
Batterimaterialfabrik i Vasa
Publicerad: 10-06-2021

Beskrivning av projekt Johnson Matthey har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsek...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Batterimaterialfabrik i Vasa
Karleby litiumkemifabrik, Karleby
Publicerad: 11-01-2018

Beskrivning av projekt MKB-förfarandet gäller Keliber Oy:s projekt för en litiumkemifabrik på storindustriområdet i Karleby. Projektets miljökonsekvenser bedöms i ett förfarande enligt lagen om ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Karleby litiumkemifabrik, Karleby
St1 Biofuels Ab:s Cellunolix® -projekt i Jakobstad, Jakobstad
Publicerad: 25-11-2016

Beskrivning av projekt Projekt med en bioetanolfabrik som förläggs till Alholmens fabriksområde i Jakobstad. I bedömningsprogrammet framförs en plan om vilka utredningar som behövs och hur bedöm...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > St1 Biofuels Ab:s Cellunolix® -projekt i Jakobstad, Jakobstad