1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Bergsbrytning och markmottagning i den nordvästra delen av Senkker, Tusby
Publicerad: 07-10-2022

Beskrivning av projektet Seepsula Oy planerar att utvidga det nuvarande brytningsområdet mot nordväst samt bygga en skyddsvall av oförorenad överskottsjord norr om det nya brytningsomr...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Bergsbrytning och markmottagning i den nordvästra delen av Senkker, Tusby
Mottagning av jordmaterial i Greggböle, Lovisa
Publicerad: 31-05-2021

Beskrivning av projektet NCC innehar ett befintligt bergtäktsområde i Greggböle i Lovisa. För närvarande finns det för området ett gällande gemensamt tillstånd enligt marktäktslagen och miljösky...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Mottagning av jordmaterial i Greggböle, Lovisa
Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för impregnerat träavfall, Vanda
Publicerad: 05-04-2021

Beskrivning av projektet I projektet byggs en ny förbränningsanläggning för farligt avfall där impregnerat träavfall som inte kan återvinnas förbränns i en rosterpanna. Utöver impregnerat trä br...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för impregnerat träavfall, Vanda
Vanda Energi Oy:s förbränningsanläggning för farligt avfall, Vanda
Publicerad: 15-09-2020

Beskrivning av projektet Vanda Energi planerar att bygga en anläggning för termisk behandling av farligt avfall där den värmeenergi som uppstår vid behandlingen utnyttjas för energiproduktion. P...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vanda Energi Oy:s förbränningsanläggning för farligt avfall, Vanda
Adven Oy:s biogasanläggning, Hangö
Publicerad: 07-05-2020

  Beskrivning av projektet Adven Oys biogasanläggning i Hangö kommer att ligga i omedelbar närhet av Genecor i fabriksområdet på Orionsgatan 4. Fastighetsägaren är staden Hangö. Område...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Adven Oy:s biogasanläggning, Hangö
Behandlingsanläggning för farligt avfall, Korsholm
Publicerad: 15-04-2020

Beskrivning av projekt I avfallsbehandlingsanläggningen kommer man att utföra sortering av styckegods av farligt avfall och ha behandlingsprocesser för farligt avfall i vätskeform för oljehaltig...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Behandlingsanläggning för farligt avfall, Korsholm
Utvidgningen av Petikkotoppen, Vanda Stad
Publicerad: 26-08-2019

Beskrivning av projektet Petikkotoppens (f.d. Långmossens) fyllnadsbacke är ett i bruk varande deponiområde för jordmassor. Området är beläget i Vanda stad i Petikko stadsdel. I detta miljökonse...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgningen av Petikkotoppen, Vanda Stad
Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda
Publicerad: 16-08-2018

Beskrivning av projektet Remeo Oy planerar att koncentrera avfallshanteringen till östra sidan av förbränningsanläggningen på Långmossebergen i Vanda. En mekanisk anläggning för avfallssortering...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda
Jeppo Biogas Ab:s utvidgning av verksamheten vid biogasanläggningen i Jeppo, Nykarleby
Publicerad: 09-08-2016

Beskrivning av projektet Jeppo Biogas Ab har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten skickat ett program för miljökonsekvensbedömning enligt lagen om förfarandet vid miljök...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jeppo Biogas Ab:s utvidgning av verksamheten vid biogasanläggningen i Jeppo, Nykarleby
Westenergy Oy Ab, ökning av avfallsförbränningskapaciteten, Korsholm
Publicerad: 17-07-2015

Beskrinving av projekt Westenergy Oy Ab äger och upprätthåller en avfallsförbränningsanläggning som togs i drift i Korsholm 2012. Anläggningen planerades för förbränning av 150 000 ton per år, m...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Westenergy Oy Ab, ökning av avfallsförbränningskapaciteten, Korsholm
Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget Rudus Oy
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet Projektet gäller stentäkt, mottagning av ren marksubstans samt återvinning av stenmaterial på om-rådet Bastukärr i Sibbo. Projektområdets totala areal är cirka 100 hekta...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget Rudus Oy
Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet (sammandraget på svenska)   har mottagits: 5.5.2014 (pdf 7,1 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 12.5.2014 - 13.6.2014 Kungörelsen  om bedö...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo
Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet (sidor 1-57) (8,64 Mb) MKB-projektet (sidor 58-107) (5,44 Mb)  har mottagits: 18.12.2013 Bilaga nr 1 (på finska) Bedömningsprogrammet finns påseende: 30.12.20...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
NCC Roads Oy Återvinningsterminalen i Åboregionen - Åbo-Masku-Rusko
Publicerad: 17-07-2015

Miljökonsekvensbedömningsprogrammet Programmet del1 (2,4 Mt), osa2 (3,4 Mt) Kungörelse om bedömningsprogram Blankett för åsikt för bedömningsprogram Bedömningsskri...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > NCC Roads Oy Återvinningsterminalen i Åboregionen - Åbo-Masku-Rusko
Biokraftverk i Kervo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 2.1.2004 Bedömningsprogrammet finns påseende: 9.2. - 11.3.2004 Kungörelse om bedömningsprogrammet (word 32 kb): 30.1.2004 Informa...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Biokraftverk i Kervo
Återvinningspark i Kervo
Publicerad: 17-07-2015

...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Återvinningspark i Kervo
Östra Nylands Avfallsservice Ab:s avfallsbehandlingscetral, Sibbo, Borgå
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 16.3.2004 Bedömningsprogrammet finns påseende: 17.3. - 13.5.2004 Kungörelse om...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Östra Nylands Avfallsservice Ab:s avfallsbehandlingscetral, Sibbo, Borgå
Anläggningen för framställning av betong- och tegelkross i Västersundom, Vanda
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 26.3.2004 Bedömningsprogrammet finns påseende: 12.4. - 31.5.2004 ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Anläggningen för framställning av betong- och tegelkross i Västersundom, Vanda
Alternativ användning av avstjälpningsplatsens utvidningsområde vid SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mo...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Alternativ användning av avstjälpningsplatsens utvidningsområde vid SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Brytning av området för avfallscentral i Sköldvik, Borgå
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 1.3.2007 Bedömningsprogrammet finns påseende: 6.3. – 3.5.2007 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 21 Kb): 1.3.2007 Informationsmöten: - To...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Brytning av området för avfallscentral i Sköldvik, Borgå

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar