etusivu_rahoitus_sv

Finansiering kan sökas för projekt för återvinning av näringsämnen i avloppsvatten och för metodutredning (ym.fi)
Miljöministeriet utlyser understöd för projekt som främjar återvinning och tillvaratagande av näringsämnen i avloppsvatten från tätbebyggelse eller stöder symbioser för återvinning av näringsämnen. Ansökan lämnas in i miljöministeriets elektroniska ansökningssystem under tiden 4.7.–9.9.2022.

Kommun- och Organisation -Helmi specialunderstöd kan ansökas i september-oktober (ym.fi)
Specialunderstödet för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som förbättrar Helmi-livsmiljöers tillstånd, är avsett för kommuner och organisationer. Ansökningstiden pågår under perioden 15.9–31.10.2022.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Publicerad 02-08-2022 kl. 9.26, uppdaterad 02-08-2022 kl. 10.24