Uppföljning av ytvattnens status

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Uppföljning av ytvattnens status

 

Uppföljningen av vattenstatus förser oss med information om bl.a. eutrofieringen av vattnen, syresituationen och koncentrationer av skadliga ämnen. Med hjälp av uppföljningsresultaten kan man reda ut huruvida vattenskyddsåtgärderna har förbättrat vattenstatus.

Mer information

  • Limnolog Sari Mitikka, Finlands miljöcentral SYKE,
    fornamn.efternamn@miljo.fi
  • Enhetschef Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE,
    fornamn.efternamn@miljo.fi

 

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 22-11-2017 kl. 10.42, uppdaterad 27-08-2019 kl. 13.10