Vattenvårdsplanering och samarbete

Målet är god vattenstatus

Målet för vattenvården i hela EU är att yt- och grundvattnen ska uppnå åtminstone god status. Samtidigt får statusen inte heller bli sämre.

Vattenvården planeras inom sju vattenförvaltningsområden på det finska fastlandet. Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nödvändiga åtgärder för uppnå och upprätthålla god vattenstatus ges i vattenförvaltningsplanerna och de åtgärdsprogram som kompletterar planerna.

Publicerad 17-05-2021 kl. 9.29, uppdaterad 17-12-2021 kl. 13.33