Samarbetsgrupp för vatten- och havsvården

I Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten finns en samarbetsgrupp enligt vattenförvaltningslagen, vilken består av representanter för centrala aktörer inom vattenvården och vattenanvändningen i regionen. Ledamöterna utgör en länk i samarbetet mellan bakgrundsaktörerna och samarbetsgruppen. Avsikten är att nå samförstånd om de viktigaste vattenvårdsproblemen i landskapen och metoderna för att lösa dem.

Samarbetsgruppens uppgifter

  • behandla för sin egen del utkastet till förvaltningsplan samt åtgärdsprogrammen och ta ställning till dem

  • delta i förverkligandet av förvaltningsplanen på de tre landskapens områden

  • ge förslag till miljömål för vattenvården till NTM-centralen i Södra Österbotten

  • följa upp, bedöma och förutse vattenanvändningen, skyddet och statusen för vattnen samt utvecklingen av dessa på området.

Den nuvarande samarbetsgruppens verksamhetsperiod är 2021-2023. Regionens första samarbetsgrupp för vattenvård började år 2005.

Samarbetsgruppens sammanträden och mötesprotokoll

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

sommarstrå_liten.jpg

Foto: Viktoria Bäckström

Publicerad 01-11-2013 kl. 0.00, uppdaterad 25-05-2022 kl. 13.22