Åtgärdsprogram och verkställande av åtgärderna - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Åtgärdsprogram för vattenvården i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten under åren 2022-2027

Syftet med vattenvården är att förbättra och upprätthålla status i våra vatten. Programmen innehåller information om vattendragens tillstånd och belastning. I programmen bedöms dessutom åtgärderna för att uppnå och bevara god vattenstatus. Åtgärdsplanen för Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten finns nedan. Åtgärdsprogrammen har beretts i samarbetsgruppen för vattenvården i regionen. Noggranare information om vattenstatus, mål och åtgärder i våra vatten finns i följande rapporter på nätet:

Åtgärdsprogrammen i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten under åren 2016-2021

Åtgärdsprogrammen som var i kraft under den andra vattenvårdsperioden. Programmen på finska:

Åtgärdsprogrammen i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten under åren 2010-2015

Åtgärdsprogrammen nedan var i kraft under den första vattenvårdsperioden:

 

Publicerad 20-12-2021 kl. 9.27, uppdaterad 19-09-2022 kl. 13.10