Vattenförvaltningsområden

Aktuellt

Statsrådet fattade beslut om en havsförvaltningsplan och sju regionala vattenförvaltningsplaner för åren 2022–2027. Dessutom godkände jord- och skogsbruksministeriet planerna för hantering av översvämningsrisker. Målet för vatten- och havsförvaltningen är att vattnen ska uppnå åtminstone god status och att statusen inte ska försämras.

Planering av vattenvård har inletts enligt vattenförvaltningsområden. Inom vattenförvaltningsområdena utarbetas förvaltningsplaner och åtgärdsprogram genom vilka en god status för vattnen kan uppnås.

NTM-centralerna (närings-, trafik- och miljöcentraler) verkar inom vattenförvaltningsområdena för ett gott tillstånd i vattnen och för att vattnet ska vara i användbart skick. Vattenvården planeras i ett europeiskt perspektiv. Målet är ett gott tillstånd i alla vatten..

Tornionjoen alue Kemijoen vesienhoitoalue Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen alue Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen alue Vattenförvaltningsområdena är:Kuva: SYKE
  1. Vuoksens vattenförvaltningsområde (på finska)
  2. Vattenförvaltningsområdet Kymmene älv - Finska viken
  3. Vattenförvaltningsområdet Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavet
  4. Ule älvs - Ijo älvs vattenförvaltningsområde (på finska)
  5. Kemi älvs vattenförvaltningsområde (på finska)
  6. Torne älvs vattenförvaltningsområde (tillsammans med Sverige) (på finska)
  7. Tana älvs, Näätämöjokis och Pasvig älvs vattenförvaltningsområde (tillsammans med Norge) (på finska)
  8. Åland sköter verkställandet av ramdirektivet för vatten på sitt område och utgör ett eget avrinningsområde.
Publicerad 18-09-2014 kl. 15.13, uppdaterad 17-12-2021 kl. 14.02