Skyddsplaner för grundvattenområden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

På Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område finns 458 grundvattenområden och skyddsplaner har utarbetats för 285 områden (situationen i maj 2019). Skyddsplaner täcker således 62 % av grundvattenområdena. I skyddsplanerna behandlas vanligen alla grundvatten i kommunen, vilket betyder att skyddsplanerna är mycket färre till antalet.

Enligt verksamhetsplanen 2010–2012 kommer 24 grundvattenområden till att få en skyddsplan på en och samma gång, vilket betyder att det finns mycket färre skyddsplaner.

Under åren 2013-2018 har skyddsplaner utarbetats för följande kommuner:

 • Kannus
 • Kauhava
 • Kaustby
 • Karleby
 • Lappo
 • Lestijärvi
 • Pedersöre kommun
 • Perho
 • Jakobstad
 • Soini
 • Östermark
 • Nykarleby
 • Vetil

Mer information om grundvattnen:

Publicerad 02-12-2013 kl. 15.20, uppdaterad 03-05-2019 kl. 8.24