Dammsäkerhetsguide

Den reviderad dammsäkerhetslagen (494/2009) trädde i kraft 1.10.2009 och statsrådets förordning om dammsäkerhet (319/2010) 5.5.2010. Avsikten med dammsäkerhetsguiden är att komplettera, och att genom exempel och utredningar förklara, det som lagen och förordningen föreskriver. Guiden ersätter jord- och skogsbruksministeriets anvisningar för dammsäkerhet (JSM:s publikationer 7a/1997). Dammsäkerhetsguiden är inte juridiskt bindande.

Dammsäkerhetsguiden är avsedd att fungera som hjälpmedel för dammägare och andra som arbetar med dammar. Guiden tar upp bl.a. planeringen och byggandet av dammar, klassificering och  dammsäkerhetsdokumentationen samt riskutredningen och säkerhetsprogrammet för dammen. Guiden redogör för det som ska beaktas i anslutning till underhåll, drift, kontroll och inspektioner samt vilka skyl digheter en dammägare har.

 

DAMMSÄKERHETSGUIDE

kansi.JPG

 

 

 

Publicerad 08-08-2013 kl. 8.25, uppdaterad 09-04-2020 kl. 7.29