Dammsäkerhetsmyndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett 1.9.2015 Kainuu närings-, trafik- och miljöcentralerna att fungera som dammsäkerhetsmyndighet i Finland.

Publicerad 22-08-2013 kl. 9.19, uppdaterad 04-09-2015 kl. 14.55