Restaurering av vattendrag

Syftet med restaureringen och vården av vattendrag är att förbättra ett vattendrags ekologiska status och möjligheterna till rekreation eller att bevara dess goda status.  Restaureringar ökar trivseln i närmiljön, höjer värdet på strandfastigheterna och förbättrar förutsättningarna för fiske i vattendraget samt natur- och landskapsvården.

Målet god status för vattendragen

Invånarnas egna åtgärder och det lokala samarbetet är avgörande med tanke på hur bra ett restaureringsprojekt lyckas. Det lagstadgade målet för vattenvården är att våra vattendrags status inte försämras ytterligare och vattnen uppnår minst god ekologisk status före 2015. Restaureringen av vattendrag är viktig för att man ska uppnå detta mål. Ett nätverk för restaurering av vattendrag har grundats till stöd för arbetet med att restaurera vattendrag. Nätverket förmedlar information om och erfarenheter av restaurering av sjöar och strömmande vatten i Finland.

Behov av restaurering

Eutrofiering hotar cirka en femtedel av vårt lands sjöar och i Finland finns uppskattningsvis cirka 1 500 sjöar i behov av restaurering. Största delen av Finlands älvar är uppdämda och rensade för dräneringens, översvämningsskyddets och energiekonomins behov. Småvatten, såsom bäckar, åar och källområden, har blivit allt mer utrotningshotade särskilt i Södra Finland.

Det finska Nätverk för restaurering av vattendrag är en öppen plattform som förmelar information om och erfarenheter av restaurering av sjöar och strömmande vatten i Finland för att förbättra vattnets status. 

Mera information

Forskare Pinja Kasvio, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 11-09-2013 kl. 11.29, uppdaterad 07-12-2020 kl. 12.42