Aktuellt

Översvämningskartorna finns tillgängliga via karttjänsten. Översvämningskartorna visar vilka områden som riskerar att drabbas av översvämning vid olika stora flöden. I karttjänsten finns tillgängliga översvämningskartor producerat av NTM-centralerna. Det finns ungefär 100 kartor över översvämningshotade områden och över 20 kartor som visar eventuella ogynnsamma följder (sistnämdä utarbetat för alla område med betyndande översvämningsrisk). Eftersom den information om markytans höjd som använts vid kartläggningen skiljer sig från till exempel höjden på byggnadens lägsta golvyta, uppstår det inte nödvändigtvis skador även om byggnaden skulle finnas i ett område med risk för översvämning. Däremot kan t.ex. källare bli fuktiga även om översvämningen inte sprider sig ända fram till byggnaden.

Publicerad 13-09-2013 kl. 9.37, uppdaterad 30-04-2019 kl. 15.06