Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde

Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområdes uppgift är att behandla utredningar som gjorts för planen för hantering av översvämningsrisker i nämnda område, slå fast mål för hanteringen av översvämningsrisker och godkänna förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i området.

Aktuellt

Jord- och skogsbruksministeriet har den 20 december 2018 utsett översvämningsgrupper för betydande riskområden för planeringsperioden 2019–2021.

Översvämningsgruppens medlemmar

Översvämningsgruppen består av företrädare för NTM-centralen, landskapsförbundet, kommuner i området med översvämningsrisk och räddningsväsendet samt bestående experter.

Ordinarie medlemmar

Kaarina Rautio, Nylands förbund, planeringschef (ordförande)
Kari Rantakokko, NTM-centralen i Nyland, ledande vattenhushållningsexpert (vice ordförande)
Jouni Kilpinen, Helsingfors stad, diplomingenjör
Esa Rauhala, Esbo stad, gatuchef
Jari Korkiamäki, Helsingfors räddningsverk, räddningschef (till 19.3.2020)
> Sami Lindberg, Helsingfors räddningsverk, brandmästare (från 19.3.2020)
Antti Lallukka, Västra Nylands räddningsverk, brandchef

Suppleanter

Tanja Lamminmäki, Nylands förbund, miljöexpert (sekreterare)
Olli Jaakonaho, NTM-centralen i Nyland, planeringsingenjör
Ville Hahkala, Helsingfors stad, miljöinspektör
Paula Kuusisto-Hjort, Esbo stad, översiktsplan ingenjör
Juha Rajala, Västra Nylands räddningsverk, brandchef

Permanenta experter

Leena Sänkiaho, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, kehittämisinsinööri
Maaria Parry, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, ilmastoasiantuntija (suppleant)
Reetta Kuronen, Helsingfors stad, diplomingenjör
Eija Kivilaakso, Helsingfors stad, ledande expert

Översvämningsgruppens protokoll (endast på finska)

Översvämningsgr. för Helsingfors & Esbo kustområde, möte 10.04.2019 (pdf 104 Kb)
Översvämningsgr. för Helsingfors & Esbo kustområde, möte 25.11.2019 (pdf 123 Kb)
Översvämningsgr. för Helsingfors & Esbo kustområde, möte 19.03.2020 (pdf 14 Kb)
Översvämningsgr. för Helsingfors & Esbo kustområde, möte 02.06.2020 (pdf 41 Kb)
Översvämningsgr. för Helsingfors & Esbo kustområde, möte 01.09.2020 (pdf 35 Kb)
Översvämningsgr. för Helsingfors & Esbo kustområde, möte 01.10.2020 (pdf 8 Kb)
Översvämningsgr. för Helsingfors & Esbo kustområde, möte 22.10.2020 (pdf 19 Kb)
Översvämningsgr. för Helsingfors & Esbo kustområde, möte 09.06.2021 (pdf 59 Kb)
Översvämningsgr. för Helsingfors & Esbo kustområde, möte 16.09.2021 (pdf 117 Kb)

 

Publicerad 18-12-2015 kl. 15.59, uppdaterad 14-12-2021 kl. 11.48