Lappo ås översvämningsgrupp

Andra planeringsperioden (2018-2024)

Översvämningsgruppens medlemmar

Översvämningsgruppen består av representanter för NTM-centralen, landskapsföbundet, avrinningsområdets och räddningsverkets representanter.

Organisation Medlem Varajäsen
NTM-centralen i Södra Österbotten Sari Yli-Mannila ordf. Liisa Maria Rautio
NTM-centralen i Södra Österbotten Katja Haukilehto  
Etelä-Pohjanmaan liitto Timo Lakso Maaria Vanhatalo
Österbottens förbund Christine Bonn Pirjo Niemi
NTM-centralen i Egentliga Finland Kyösti Nousiainen Frank Norrén
Alavus stad Kimmo Toivola Timo Myllymäki
Kauhava stad Antti Hakola Maria Annala
Kuortane kommun Jukka Kotola Antti Yli-Hynnilä
Lappo stad Tapio Moisio Mirva Korpi
Lappo stad Anu Muurimäki  
Seinäjoki stad Keijo Kaistila Jyrki Kuusinen
Nykarleby stad Peter Sjöblom Mathias Backman
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Kari Pajuluoma Keijo Kangaste
Österbottens räddningsverk Peter Fogelberg Ari Rinta-Jaskari
Sakkunniga    
Organisation Medlem Suppleant
NTM-centralen i Södra Österbotten

Erika Saarenpää (sekr.)

 

Lappo invallningsföretag

Jussi Talvitie  
ÖSP Tom Cederström Fredrik Grannas
Finlands skogscentral Jouko Hautamäki Anniina Mäensivu

 

Samrådet om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker har avslutats

Intressegrupperna och medborgarna hade 2.11.2020-14.5.2021 möjlighet att framföra sin åsikt om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker och om målen, åtgärderna, miljörapporten och verkställandet av planerna i anslutning till den. NTM-centralerna behandlar responsen och gör ett sammandrag över den.

Översvämningsgruppernas protokoll och informationsplaner

1. Möte 11.4.2019 (Seinäjoki)

2. Möte 3.12.2020 (Kauhava)

3. Möte 20.5.2020 (teams)

4. Möte 24.9.2020

Första planeringsperioden (2011-2017)

Planen för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde för åren 2016-2021 har godkänts. Mer information om riskhanteringsplanen finns på planens webbsida:

Översvämningsgruppens medlemmar

Översvämningsgruppen består av medlemmar från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, landskapsförbunden, kommunerna i vattendragsområdet och räddningsverket.

Organisation

Medlem

Suppleant

NTM-centralen i Södra Österbotten Aulis Rantala ordf. Liisa Maria Rautio
Södra Österbottens förbund Seppo Rinta-Hoiska Timo Lakso
Österbottens förbund Christine Bonn Pirjo Niemi

NTM-centralen i Egentliga Finland

Eeva Ruotsalainen  
Alavus stad Kimmo Toivola Timo Myllymäki
Kauhava stad Jorma Lammi Sinikka Syrjälä
Kuortane kommun Jukka Kotola Pentti Turunen
Lappo stad Tapio Moisio Mirva Korpi
Seinäjoki stad Kari Havunen  
Nykarleby stad Peter Sjöblom Mathias Backman
Södra Österbottens räddningsverk Kari Pajuluoma Keijo Kangaste
Österbottens räddningsverk Peter Fogelberg Ari Rinta-Jaskari

Sakkunniga

 

 

Organisation

Namn

Uppgift

NTM-centralen i Södra Österbotten Katja Haukilehto Sakkunnig
NTM-centralen i Södra Österbotten Suvi Saarniaho-Uitto Arbetsgruppens sekreterare

 

Deltagande i beredningen av riskhanteringsplanen

Intressegrupperna och befolkningen har haft möjlighet att framföra sin åsikt om planeringen av hanteringen av översvämningsrisker i tre olika skeden. Samrådsmaterialet har varit framlagt i regionens kommuner och på denna sida. Man har också kunnat ge respons elektroniskt. Det första samrådet ordnades om den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna och om förslagen till områden med betydande översvämningsrisk 1.4–20.6.2011.

Samråd om om riskhanteringsplanens och miljörapportens innehåll, utgångspunkter, mål och beredning ordnades i alla planeringsområden 2.5–2.8.2013. Samrådet uppfyllde plikterna i den s.k. SMB-lagen (200/2005) och samtidigt begärdes respons på målen för hantering av översvämningsrisker som översvämningsgruppen hade gjort och på riskhanteringsplanens beredningsprocess samt förmedlades information till regionens kunder och intressegrupper om att planeringsarbetet har inletts.

I det tredje samrådet 1.10.2014–31.3.2015 var det möjligt att framföra åsikter om riskhanteringsplanen samt tillhörande mål och åtgärder för hantering av översvämningsriskerna, miljörapporten och verkställande av planen. Responsen behandlades i översvämningsgruppen och beaktades till lämpliga delar i beredningen av planen. Ett sammandrag har gjorts upp över responsen:

Översvämningsgruppernas protokoll och informationsplaner (på finska)

Workshopar för multikriterieanalys av åtgärderna för hantering av översvämningsrisker

I Kyro älvs avrinningsområde ordnades tre workshopar för multikriterieanalys av de preliminära åtgärderna för hantering av översvämningsrisker. I workshoparna som baserade sig på multikriterieanalys var målet att skapa en helhetsbild av de alternativa åtgärder som granskas, såsom bland annat fördelar, nackdelar och genomförbarhet. På basis av analysen strävade man efter att finna lämpliga åtgärder för hantering av översvämningsrisker i avrinningsområdet. Multikriterieanalysen och workshoparna beskrivs i förslaget till planen för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde.

I workshoparna deltog medlemmarna i Kyro älvs översvämningsgrupp och arbetsgruppen för Kyro älv. Dessutom analyserades åtgärderna av sakkunniga.

Workshop 1. 11.9.2013 Seinäjoki (på finska)

Workshop 2. 5.11.2013 Seinäjoki (på finska)

Workshop 3. 14.1.2014 Seinäjoki (på finska)

Kartering av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde

I miljöförvaltningens offentliga översvämningskarttjänst kan man bekanta sig med de kartor som har gjorts över de översvämningskarterade områdena.

Publicerad 17-05-2021 kl. 10.54, uppdaterad 17-05-2021 kl. 10.54