Lappfjärds ås översvämningsgrupp

Första planeringsperioden (2018-2024)

Översvämningsgruppens medlemmar

Översvämningsgruppen består av representanter för NTM-centralen, landskapsföbundet, avrinningsområdets och räddningsverkets representanter. Under åren 2013-2015 var en inofficiell översvämningsgrupp verksam i Lappfjärds ås avrinningsområde.

Organisation Medlem Suppleant
NTM-centralen i Södra Österbotten Vincent Westberg ordf. Sari Yli-Mannila
NTM-centralen i Södra Österbotten Leena Rinkineva-Kantola Olli Autio
NTM-centralen i Egentliga Finland Kyösti Nousiainen Markus Leppikorpi
Etelä-Pohjanmaan liitto Timo Lakso Maaria Vanhatalo
Pohjanmaan liitto Christine Bonn Pirjo Niemi
NTM-centralen i Österbotten Frank Norrén Juha Tuorila
Storå kommun Jouni Niemi Marjo Saari
Kristinestads stad Eva Lillmangs Carina Storhannus
Bötom kommun heikki Rinta-Hoiska Ahti Malm
Östermark kommun Jukka Palomäki Marko Mylläri
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Kari Pajuluoma Keijo Kangastie
Österbottens räddningsverk Krister Fogelberg Karl-Gustav Svedjeback
Sakkunniga    
Organisation Medlem Suppleant
NTM-centralen i Södra Österbotten Petter Höglund (sekr.)  
NTM-centralen i Södra Österbotten Satu-Mikaela Burman  
Kristinestad-Storå fiskerieområde Paavo Rantala Paul Hautaviita
Lappfjärds skifteslag Henrik Björses  
ÖSP Matias Ålgars Bo-Gustav af Hällström

 

Samrådet om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker har avslutats

Intressegrupperna och medborgarna hade 2.11.2020-14.5.2021 möjlighet att framföra sin åsikt om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker och om målen, åtgärderna, miljörapporten och verkställandet av planerna i anslutning till den. NTM-centralerna behandlar responsen och gör ett sammandrag över den.

Översvämningsgruppens möten och informationsplan

1. Möte 4.4.2019 (Kristinestad)

2. Möte 30.9.2019

Översvämningsgruppen för Lappfjärds å (inofficiell 2011-2017)

Planen för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds ås avrinningsområde för åren 2016-2021 har godkänts. Mer information om riskhanteringsplanen finns på planens webbsida:

Översvämningsgruppens medlemmar

Översvämningsgruppen består av representanter för NTM-centralen, landskapsförbunden, kommunerna och räddningsverket i avrinningsområdet samt bestående sakkunniga.

Organisation

Medlem

Suppleant

NTM-centralen i Södra Österbotten Liisa Maria Rautio ordf. Sari Yli-Mannila
NTM-centralen i Södra Österbotten Esa Koskenniemi Leena-Rinkineva-Kantola
Södra Österbottens förbund Seppo Rinta-Hoiska Katriina Peltonen
Österbottens förbund Christine Bonn Jan Wikström
NTM-centralen i Österbotten/NTM-centralen i Egentliga Finland Minna Uusimäki, fr.o.m. 1.1.2015 Kyösti Nousiainen Frank Norrén
Storå kommun Vesa Ristiharju Jouni Niemi
Kristinestad Niklas Brandt Joakim Ingves
Bötom kommun Heikki Rinta-Hoiska Ahti Malm
Södra Österbottens räddningsverk Kari Pajuluoma Keijo Kangastie
Österbottens räddningsverk Ole Wik, fr.o.m. 16.6.2015 Timo Rintamäki Ari Rinta-Jaskari

Sakkunniga

 

 

Organisation

Namn

Uppgift

NTM-centralen i Södra Österbotten Petter Höglund Sekreterare
NTM-centralen i Södra Österbotten Erika Raitalampi, vik. Anu Schulte-Tigges Sakkunnig
NTM-centralen i Södra Österbotten Kim Klemola Sakkunnig
NTM-centralen i Södra Österbotten Fredrik Nygård Sakkunnig
NTM-centralen i Södra Österbotten Anna Bonde Sakkunnig
Isojoen neuvottelukunta Hannu Kortesniemi Sakkunnig
Kristinestads-Storå fiskelag Paavo Rantala Sakkunnig
Kristinestad Fredrik Brännback Sakkunnig
Kristinestad Lisbeth Saxberg-Blomqvist Sakkunnig
Kristinestad Henrik Antfolk Sakkunnig
Lappfjärds skifteslag Olav Lillgäls Sakkunnig
MTK Kristiinankaupunki Kosti Hållfast Sakkunnig
Otso skogstjänster Thomas Åman Sakkunnig
NTM-centralen i Österbotten Markus Leppikorpi Sakkunnig
Österbottens räddningsverk Timo Rintamäki Sakkunnig
Österbottens räddningsverk Kaj Enqvist Sakkunnig
Finlands miljöcentral Nina Jungell Sakkunnig
Finalnds miljöcentral Göran Ådjers Sakkunnig
Finlands Viltcentral, Kust-Österbotten Stefan Pellas Sakkunnig
NTM-centralen i Egentliga Finland Kari Ranta-aho Sakkunnig
Österbottens svenska producentförbund Matias Ålgars Sakkunnig
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagande i beredningen av riskhanteringsplanen

Intressegrupperna och befolkningen har haft möjlighet att framföra sin åsikt om planeringen av hanteringen av översvämningsrisker i olika skeden. Samrådsmaterialet har varit framlagt i regionens kommuner och på denna sida. Man har också kunnat ge respons elektroniskt. Det första samrådet ordnades om den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna och om förslagen till områden med betydande översvämningsrisk 1.4–20.6.2011.

I det följande samrådet 27.4-29.5.2015 var det möjligt att framföra åsikter om riskhanteringsplanen och riskhanteringens mål, åtgärder, miljörapporten och verkställandet av planen. Responsen behandlades i arbetsgruppen och beaktades till nödvändiga delar i beredningen av planen. Ett sammandrag har gjorts upp om planen beredning or.

Översvämningsgruppens protokoll

Kartering av översvämningsrisker i Lappfjärds ås avrinningsområde

Kartering av översvämningsrisker i Lappfjärds ås avrinningsområde (pdf, 2 333 kb)

I miljöförvaltningens offentliga översvämningskarttjänst kan man bekanta sig med de kartor som har gjorts över de översvämningskarterade områdena.

Publicerad 17-05-2021 kl. 10.56, uppdaterad 17-05-2021 kl. 10.56