Kyro älvs översvämningsgrupp

Andra planeringsperioden (2018-2024)

Översvämningsgruppens medlemmar

Översvämningsgruppen består av represenatnter för NTM-centralen, landskapsföbundet, avrinningsområdets och räddningsverkets representanter.

Organisation Medlem Suppleant
NTM-centralen i Södra Österbotten Karoliina Laakkonen-Pöntys ordf. Liisa Maria Rautio
NTM-centralen i Södra Österbotten Sari Yli-Mannila Juhani Huhtamäki
Etelä-Pohjanmaan liitto Timo Lakso Mari Väänänen
Österbottens förbund Christine Bonn Pirjo Niemi
NTM-centralen i Egentliga Finland Kyösti Nousiainen Markus Leppikorpi
NTM-centralen i Österbotten Frank Norrén Juha Tuorila
Ilmajoki kommun Sari Paananen sij. Tiina Penttilä Markku Rinta
Storkyro kommun Antti Lammi Jaakko Pukkinen
Kauhajoki stad Harri Virtanen Eetu Myllyniemi
Kurikka stad NN NN
Korsholms kommun Kim Ehrs Mats Lall
Seinäjoki stad Jyrki Kuusinen Keijo Kaistila
Vasa stad Vesa Lhtinen Antti Ruokonen
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Kari Pajuluoma Keijo Kangastie
Österbottens räddningsverk Krister Fogelberg Ari Rinta-Jaskari
Experter    
Organisation Medlem Suppleant
NTM-centralen i Södra Österbotten

Erika Saarenpää (sekr.)

 
Seinäjoen energia, Vaasan energia, Koski energia Kari Roos Tapio Ollila

Vattenståndsregleringsbolaget i Kyro älvs nedre lopp och Hemfjärdens invallningsföretag

Fredrik Hagberg Mikael Bergfors
MTK Etelä-Pohjanmaa Yrjö Ojamaa Hanna Helander
ÖSP Johanna Nyman Jan Flemming
Kyrönjoen yläosan pengerrysyhtiö Heikki Tuurinkoski/Anssi Saunamäki Antti Koski
Finlands skogscentral Jouko Hautamäki Päivi Tiiva

 

Samrådet om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker har avslutats

Intressegrupperna och medborgarna hade 2.11.2020-14.5.2021 möjlighet att framföra sin åsikt om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker och om målen, åtgärderna, miljörapporten och verkställandet av planerna i anslutning till den. NTM-centralerna behandlar responsen och gör ett sammandrag över den.

Översvämningsgruppens möten och informationsplan

1. Möte 11.4.2019 (Seinäjoki)

2. Möte 11.12.2019 (Isokyrö)

3. Möte 3.6.2020 (teams)

4. Möte 14.9.2020 (teams)

Verksamhetsmetoderna för Kyrö älvs översvämningsgrupp 

Första planeringsperioden (2011-10217)

Planen för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde för åren 2016-2021 har godkänts. Mer information om riskhanteringsplanen finns på planens webbsida:

Översvämningsgruppens medlemmar

Översvämningsgrupperna består av medlemmar från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, landskapsförbunden, kommunerna i vattendragsområdet och räddningsverket.

 

Organisation

Medlem

Suppleant

NTM-centralen i Södra Österbotten Aulis Rantala ordf. Liisa Maria Rautio
Södra Österbottens förbund Seppo Rinta-Hoiska Timo Lakso
Österbottens förbund Christine Bonn Pirjo Niemi
NTM-centralen i Egentliga Finland Eeva Ruotsalainen  
Ilmajoki kommun Kirsi Latvala Pekka Hirvonen
Storkyro kommun Antti Lammi Jaakko Pukkinen
Kauhajoki stad Harri Virtanen Hannu Törrönen
Kurikka stad Rami Linna Jukka Peltoniemi
Korsholms kommun Rune Bodbacka Emma Bäck
Seinäjoki stad Hilkka Jaakola Kari Havunen
Vasa stad / Vasa Vatten Irma Hyry  
Österbottens räddningsverk Peter Fogelberg Ari Rinta-Jaskari
Södra Österbottens räddningsverk Kari Pajuluoma Keijo Kangastie

Sakkunniga

 

 

Organisation

Namn

Uppgift

Seinäjoen Vesi Juha Korpi Sakkunnig
Seinäjoen Energia Kari Roos Sakkunnig
NTM-centralen i Södra Österbotten Sari Yli-Mannila Sakkunnig
NTM-centralen i Södra Österbotten Suvi Saarniaho-Uitto Arbetsgruppens sekreterare, sakkunnig
NTM-centralen i Södra Österbotten Katja Haukilehto Sakkunnig

 

Deltagande i beredningen av riskhanteringsplanen

Intressegrupperna och befolkningen har haft möjlighet att framföra sin åsikt om planeringen av hanteringen av översvämningsrisker i tre olika skeden. Samrådsmaterialet har varit framlagt i regionens kommuner och på denna sida. Man har också kunnat ge respons elektroniskt. Det första samrådet ordnades om den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna och om förslagen till områden med betydande översvämningsrisk 1.4–20.6.2011.

Samråd om om riskhanteringsplanens och miljörapportens innehåll, utgångspunkter, mål och beredning ordnades i alla planeringsområden 2.5–2.8.2013. Samrådet uppfyllde plikterna i den s.k. SMB-lagen (200/2005) och samtidigt begärdes respons på målen för hantering av översvämningsrisker som översvämningsgruppen hade gjort och på riskhanteringsplanens beredningsprocess samt förmedlades information till regionens kunder och intressegrupper om att planeringsarbetet har inletts.

I det tredje samrådet 1.10.2014–31.3.2015 var det möjligt att framföra åsikter om riskhanteringsplanen samt tillhörande mål och åtgärder för hantering av översvämningsriskerna, miljörapporten och verkställande av planen. Responsen behandlades i översvämningsgruppen och beaktades till lämpliga delar i beredningen av planen. Ett sammandrag har gjorts upp över responsen:

Översvämningsgruppens protokoll och informationsplaner (på finska)

Workshopar för multikriterieanalys av åtgärderna för hantering av översvämningsrisker

I Kyro älvs avrinningsområde ordnades tre workshopar för multikriterieanalys av de preliminära åtgärderna för hantering av översvämningsrisker. I workshoparna som baserade sig på multikriterieanalys var målet att skapa en helhetsbild av de alternativa åtgärder som granskas, såsom bland annat fördelar, nackdelar och genomförbarhet. På basis av analysen strävade man efter att finna lämpliga åtgärder för hantering av översvämningsrisker i avrinningsområdet. Multikriterieanalysen och workshoparna beskrivs i förslaget till planen för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde.

I workshoparna deltog medlemmarna i Kyro älvs översvämningsgrupp och arbetsgruppen för Kyro älv. Dessutom analyserades åtgärderna av sakkunniga.

Workshop 1. 11.9.2013 Seinäjoki (på finska)

Workshop 2. 8.11.2013 Seinäjoki (på finska)

Workshop 3. 31.1.2014 Seinäjoki (på finska)

Kartering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde

I miljöförvaltningens offentliga översvämningskarttjänst kan man bekanta sig med de kartor som har gjorts över de översvämningskarterade områdena.

Publicerad 17-05-2021 kl. 10.48, uppdaterad 17-05-2021 kl. 10.49