Översvämningsgrupper

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt översvämningsgrupper för sådana avrinningsområden och kustområden där det utifrån den preliminära bedömningen finns ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk.

Översvämningsgruppen består av representanter för de berörda Närings-, trafik- och miljöcentralerna, landskapsförbunden, kommunerna och de lokala räddningsväsendena.

Översvämningsgruppen ska:

  1. behandla de utredningar som har gjorts för riskhanteringsplanen
  2. uppställa målen för riskhanteringen
  3. godkänna förslaget till en riskhanteringsplan
  4. följa hur de mål som uppställts i riskhanteringsplanen uppfylls

Översvämningsgruppen ska i de olika beredningsfaserna för riskhanteringsplanen etablera tillräcklig växelverkan med myndigheter, näringsidkare, mark- och vattenägare, vattenanvändare och representanter för berörda organisationer.

Hörandet om förslag till planer för hantering av översvämningsrisker 2.11.2020-14.5.2021. Läs mer och ge feedback: Planer för hantering av översvämningsrisker. Planer finns att tillgå också från översvämningsgruppernas sidor.

Nedan finns en lista över de av översvämningsgruppernas sidor som finns på svenska. Gå till den finska versionen av den här sidan för att se alla översvämningsgruppernas webbsidor.

Publicerad 09-09-2013 kl. 13.17, uppdaterad 30-10-2020 kl. 16.06