Hantering av översvämningsrisker - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Ytterligare regional information gällande valt område finns inte ännu.

Publicerad 17-09-2013 kl. 11.44, uppdaterad 10-05-2019 kl. 10.17