VELMU-karttjänst

VELMU-programmet kartlägger mångfalden i Finlands havsmiljö. Resultaten av arbetet kan användas i VELMU-karttjänsten.

 

Öppen karttjänst

VELMU-kartan sammanför resultaten av inventeringarna i kombination med andra data. Med karttjänsten kan du bland annat visa och skriva ut punktdata och kartnivåer som beskriver arter, livsmiljöer och miljövariabler som samlats in i VELMU.

Karttjänsten utvecklas ständigt och data från VELMUs partners läggs också till.

Uppdateringar av VELMU-karttjänsten 

Meddelande

2021-09: Till följd av uppdateringar uppmuntrar vi användare att förnya eventuella bokmärken till tjänsten.

Senaste uppdateringar

2022-05: Uppdatering av kartskikt; Kartskikten för arter, hotade arter och karteringsmetoder har uppdaterats med punktdata från 2021.

2021-11: Uppdatering av kartskikt; Klassificering av lagunobjekt på Åland har lagts till i lagundata. En djupmodell har lagts till.

2021-05: Uppdatering av kartskikt; Kartskikten för arter, hotade arter och karteringsmetoder har uppdaterats med punktdata från 2020. Kartskiktet med mänsklig verksamhet längs kusten tolkad från flygfotografier har uppdaterats. Nytt kartskikt över laguner har lagts till.

Kommande uppdateringar

Hösten 2022: Uppdateringar.

Publicerad 05-01-2021 kl. 14.35, uppdaterad 10-11-2022 kl. 13.21