Kontaktuppgifter

Den finländska havsmiljöns biologiska mångfald kartläggs i samarbete av olika institutioner. Finlands miljöcentral SYKE samordnar VELMU. Programmet styrs av miljöministeriet.

 

Koordinering

Finlands miljöcentral SYKE, Havscentret

VELMU-koordinator, forskarprofessor
Markku Viitasalo
tel. +358 295 251 742, (förnamn.efternamn@syke.fi)

Havets rikedomar fotoutställning

Specialplanerare Wilma Viljanmaa
(förnamn.efternamn@syke.fi)

Syke logo

 

VELMU-partners

Geologiska forskningscentralen GTK

Geolog Anu Kaskela (förnamn.efternamn@gtk.fi)

 

Forststyrelsens Naturtjänster

Specialplanerare Lasse Kurvinen 
(förnamn.efternamn@metsa.fi)
Fältchef Pekka Lehtonen (förnamn.efternamn@metsa.fi)

 

Naturresursinstitutet Luke

Forskare Sanna Kuningas (förnamn.efternamn@luke.fi)

 

Åbo Akademi

Specialforskare Sonja Salovius-Laurén (förnamn.efternamn@abo.fi)

 

NTM-centralen i Lappland
Överinspektör Heli Lehvola (förnamn.efternamn@ely-keskus.fi)

NTM-centralen i Norra Österbotten
Avdelningschef Timo Yrjänä (förnamn.efternamn@ely-keskus.fi)

NTM-centralen i Södra Österbotten
Ledande expert Anna Bonde (förnamn.efternamn@ely-keskus.fi)

NTM-centralen i Egentliga Finland
Överinspektör Leena Lehtomaa (förnamn.efternamn@ely-keskus.fi)

NTM-centralen i Nyland
Överinspektör Marjo Tarvainen (förnamn.efternamn@ely-keskus.fi)

NTM-centralen i Sydöstra Finland
Biolog Kimmo Inki  (förnamn.efternamn@ely-keskus.fi)

 

Styrgruppen

VELMUs styrgrupp styr och övervakar förverkligandet av programmet och ansvarar över att olika gruppers intressen och behov tillgodoses. Miljöråd Saara Bäck från miljöministeriet är styrgruppens ordförande.

Styrgruppens sekreterare:
Konsultativ tjänsteman Penina Blankett
Miljöministeriet
tel. +358 295 250 058, (förnamn.efternamn@ym.fi)

YM-logo

 

Styrgruppens representanter kommer från:

  • miljöministeriet
  • jord- och skogsbruksministeriet
  • Travikledsverket
  • arbets- och näringsministeriet
  • finansministeriet
  • försvarsministeriet
  • Marinstaben
  • Gränsbevakningsväsendet
  • Museiverket

 

Publicerad 04-01-2021 kl. 16.49, uppdaterad 16-12-2022 kl. 17.17