VELMU-programmets inventeringar och områden

I VELMU karteras havsmiljöns geologiska och fysikaliska egenskaper samt arter och de samhällen som de formar. Inventeringarna riktas till områden som är viktiga med tanke på naturens mångformighet och till områden där det förekommer hotade arter eller naturtyper.

 

Områden som skall inventeras

Målområdet för VELMU-programmet är hela Finlands havsområde. VELMU-ohjelman inventoinnit alkoivat jo vuonna 2004, mutta systemaattisempaan kartoitustyöhän koko Suomen merialueella päästiin vasta vuonna 2011, kun ohjelman rahoitus kasvoi merkittävästi.  

VELMUn tutkimuspisteet vuodesta 2004 animaationa. Kertyvä pistemäärä lisääntyy ensin hitaasti, sitten kiihtyvällä tahdilla kunnes tutkimusalue kattaa harvakseltaan koko Suomen merialueen.
VELMU-inventeringarna 2004-2020. Programmet har hittills samlat in information om den marina undervattensnaturen från över 160 000 punkter i det finländska havsområdet.

Läs mer om havsområdena:

Publicerad 12-01-2021 kl. 16.26, uppdaterad 09-09-2021 kl. 11.50