Påverka vattendragens och Östersjöns tillstånd och hantering av översvämningsrisker

Påverka vatten.

Grubblar du på framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar? Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Förslagen till åtgärdsprogram för havsförvltningsplanen, vattenförvaltningsplaner och planer för hantering av översvämningsrisker för perioden 2022–2027 är klara och du kan ge respons på förslagen under tiden 2.11.2020–14.5.2021. Läs mer på sidan Påverka vattendragen.

Publicerad 05-11-2020 kl. 8.36, uppdaterad 09-02-2021 kl. 15.57

Ämne: