Ansvaret och arbetsfördelning vid vatten- och havsvård samt vid förebyggande av översvämningsskador

Viiva (oranssi)

Vid havsvård

 • Miljöministeriet har helhetsansvaret.
 • Förvaltningsplanen utarbetas i samarbete mellan miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, NTM-centralerna, Finlands miljöcentral och andra myndigheter.
 • NTM-centralen i Egentliga Finland koordinerar NTM-centralerna längs kusten.
 • Forststyrelsen, Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet ansvarar för produktionen av forskningsmaterial.

Viiva (oranssi)

Vid vattenvård

 • Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet styr och följer med verkställandet av vattenvården inom sina förvaltningsområden.
 • NTM-centralerna ansvarar för den regionala planeringen och samarbetet samt bedömer vattendragens tillstånd och belastningen av dessa.
 • Kommunerna, verksamhetsutövarna, vattenvårdsföreningarna, fastighetsägarna och invånarna ansvarar för de konkreta förbättringsarbetena.
 • Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet ansvarar för produktionen av forskningsmaterial.

Viiva (oranssi)

Vid hantering av översvämningsrisker

 • Jord- och skogsbruksministeriet har helhetsansvaret.
 • NTM-centralerna bereder planerna.
 • Översvämningsgrupperna fattar de regionala besluten.
 • För forskningen ansvarar Finlands miljöcentral (planering, översvämningar i avrinningsområden) och Meteorologiska institutet (skyfall och översvämningar vid havet).

Viiva (oranssi)

Publicerad 14-12-2016 kl. 14.43, uppdaterad 26-05-2020 kl. 9.47