Natureship - Integrerad planering och miljövård av Östersjöns kustområden

Projektet Natureship har slutat.

Sammanfattning av projektets temasidor på webbtjänsten ely-keskus.fi: 
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi/paattyneet-ymparistohankkeet

Mer information

Kommunikation: tiedotus.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 

Publicerad 20-12-2013 kl. 15.03, uppdaterad 29-07-2022 kl. 10.26